Marius Romme en Sandra Escher

Prof. M. Romme en Dr. S. Escher

Het gaat zeker niet over stemmen doen verdwijnen, maar over het leren omgaan met stemmen!

Psychiater Dirk Corstens

Stemmenhoordersgroepen

Leren van en met elkaar.

Het Maastrichts Interview

De Maastrichtse benadering