Stoppen met medicatie

Veel mensen die psychofarmaca gebruiken willen ermee stoppen. Sommige mensen stoppen plotseling met alle medicatie en er gebeurt dan niet veel, ze voelen zich bevrijd. Veel vaker echter, als mensen plotseling stoppen, loopt het anders en zien we mensen radeloos worden en overweldigd worden door datgene wat met die middelen bestreden werd. Dit hoeft niet meteen tot de conclusie te leiden dat ‘de ziekte’ dan terugkomt.

Psychofarmaca veranderen wat in de regelsystemen in onze hersenen. De hersenen passen zich aan de pillen aan. Het aantal receptoren van neurotransmitters verandert. Als de medicatie plotseling niet meer wordt genomen verdwijnt er een evenwicht en kan er een psychose, of depressie, of een andere ontregeling (lichamelijke symptomen) worden uitgelokt. Het is daarom absoluut aan te raden om, als je wil stoppen met psychofarmaca, dat bij voorkeur in overleg met diegene die deze voorschrijft te doen, en in elk geval langzaam en voorzichtig.

Je kunt kijken naar alternatieven voor de klachten waar je nu medicatie voor gebruikt.  Sport, gezelschap zoeken, meditatie, telefoneren, werken, muziek luisteren, slapen, kunnen allemaal middelen zijn om je te helpen ontregelingen tegen te gaan en beter met angst en stemmen om te gaan.

Alternatieven

Er zijn inmiddels heel veel alternatieve gedragingen bekend om met stemmen om te gaan, die kun je onder andere vinden op de website www.intervoiceonline.org, daar worden het ‘coping-strategics’ genoemd.

In Finland heeft men onderzoek gedaan naar de zogenaamde open dialogue methode bij psychose. Deze methode houdt in dat men zo snel mogelijk (een tot twee dagen na de melding) gesprekken start met de persoon met psychotische klachten en diens sociale netwerk. De persoon met psychotische klachten wordt bijzonder serieus genomen en de psychotische klachten verdwijnen in het algemeen snel. In vijf jaar had slechts minder dan 20% van de personen met psychotische klachten op enig moment neuroleptica gebruikt terwijl 80% geen psychotische klachten meer had en 85% weer aan het werk of studie was.
Bij de traditionele behandelingen zien we echt significant andere cijfers. Dit onderzoek toont aan dat psychose ook zonder al te veel medicatie behandeld kan worden en zelfs tot veel betere resultaten leidt.

Wij zijn ervan overtuigd geraakt dat steun zoeken
voor stemmenhoorders vaak heel goed werkt.

 

De meeste mensen die stemmen horen leren ermee omgaan. Een niet-veroordelende houding is erg belangrijk. Door de betekenis van de stemmen te achterhalen in relatie tot wat mensen hebben meegemaakt kan het stemmen horen verduidelijken en inzicht geven in hoe de problemen die aan het stemmen horen ten grondslag liggen kunnen worden aangepakt. Medicatie kan soms een rol spelen bij het beter leren omgaan met stemmen. De stemmen veranderen als de stemmenhoorder verandert – dat is het motto van het leren omgaan met moeilijke stemmen.