We hebben uw steun nodig!

Stichting Weerklank werkt met enthousiaste vrijwilligers en ontvangt voor dat werk een bescheiden subsidie. Om het werk te kunnen doen en de belangen te behartigen van stemmenhoorders en van mensen met andere bijzondere zintuiglijke ervaringen is jouw hulp en steun onmisbaar!

Je kan bijvoorbeeld jaarlijks een kleiner of groter bedrag doneren aan de stichting. En daarvoor ontvang je vier keer per jaar het magazine Klankspiegel. 25 euro per jaar is al voldoende om betrokken te zijn bij wat Stichting Weerklank doet. Eén keer per jaar word je uitgenodigd voor een bijeenkomst waarop we je bijpraten en jij je opmerkingen en ideeën kan bespreken met het bestuur en de vrijwilligers. Soms wordt de bijdrage vergoed. De zorgverzekeraar kan daarover meer informatie geven.

Je kunt ook abonnee worden. Je ontvangt de klankspiegel dan 4 per jaar.

Als we je mogen verwelkomen als donateur, wil je dan je volledige adres vermelden en als je wilt, ook het e-mailadres. We vinden het fijn als je wilt laten weten of je zelf bijzondere zintuiglijke ervaringen hebt of als familie, hulpverlener of anderszins betrokken bent:

Je kunt je bijdrage ook zelf overmaken naar
NL67 INGB 0003 5014 84
t.n.v. Stichting Weerklank