Als je stemmen hoort dan kan je daarover met anderen praten of niet. De ervaringen van veel mensen die stemmen horen is dat met elkaar praten over de stemmen kan helpen om ze te begrijpen en ermee om te gaan. Praten met elkaar helpt en als je stemmen hoort, dan ben je zeker niet alleen! Voor mensen die gehinderd worden door hun stemmen en er zich voor schamen, geld: De beste manier om de angst voor de stemmen te overwinnen en er mee te leren omgaan is er over te praten. Dat helpt om minder machteloos te blijven.

Een mogelijkheid om met andere mensen die stemmen horen te praten over wat jij meemaakt of hebt meegemaakt, is meedoen in Stemmenhoordersgroepen. Er zijn Stemmenhoordergroepen in Nederland, maar soms is zo’n groep misschien te ver van je huis om te kunnen meedoen. In de rubriek ‘Steunpunt Stemmen horen’ op deze website vind je de adressen van de bestaande groepen. Aarzel niet om contact op te nemen met het Steunpunt als je eerst meer wilt weten.

Stichting Weerklank wil in de komende jaren per provincie minstens twee groepen te ondersteunen. Als je vragen hebt over (het ontbreken van) Stemmenhoordersgroepen dan kan je contact opnemen met Stichting Weerklank. Yvonne Doornbos is binnen de stichting degene die je er alles over kan vertellen: yvonnedoornbos@gmail.com Hieronder informeren we je nog kort over de ondersteuning van Stichting Weerklank aan Stemmenhoordersgroepen in het land.

Stemmenhoordersgroepen worden ook
wel zelfhulpgroepen genoemd.

 

De groepen werken met de zogeheten Maastrichtse Benadering. Informatie daarover kan je elders op deze website vinden. De Stemmenhoordersgroepen worden bij voorkeur ondersteund door twee mensen. Minstens een ervan is zelf ook iemand die stemmen hoort. Stichting Weerklank biedt hen de keuze tussen twee trainingen om hun werk goed te kunnen doen: ‘Stemmen horen begrijpelijk maken’ of ‘Omgaan met stemmen horen’. Via de organisatie PGO-support worden ook een gratis training aangeboden om te volgen.

Via de website, Klankspiegel, folders en bijeenkomsten probeert Stichting Weerklank bekendheid te geven aan Stemmenhoordersgroepen. Ook is er soms de mogelijkheid om via kranten, websites van andere organisaties en sociale media-aandacht te vragen voor  Stemmenhoordersgroepen. Als u suggesties hebt, dan horen we dat graag. Een keer per jaar komen mensen die de Stemmenhoordersgroepen ondersteunen bij elkaar om kennis te maken, ervaringen uit te wisselen en wensen en ideeën te bespreken. Stichting weerklank werkt aan een folder met informatie over Stemmenhoordersgroepen. Zodra de folder beschikbaar is, laten we u dat weten.

DUS: Als u opmerkingen, suggesties of vragen hebt over Stemmenhoordersgroepen, kijk dan even bij ‘contacten’ of ‘Informatiepunt Stemmenhoren‘ en als u daar niet de informatie kan opvragen die u wilt hebben dan kunt u een e-mail sturen naar Stichting Weerklank: yvonnedoornbos@gmail.com

Gespreksgroepen stemmen horen

Gespreksgroep Amsterdam

TACA   

Contactpersoon: Roelof van Thiel

de Borgerstraat 102
1053 PW Amsterdam
06 55321673
stemmenhorengroep@gmail.com

Groep: Eerste maandag van de maand.
              Tijd: 15.00 – 17.00 uur. 

Gespreksgroep Rotterdam

Herstelacademie IJsselmonde
het Huis van de Wijk Grote Hagen

Contactpersoon: Zahia

Grote Hagen 92
3078 RC  Rotterdam
06-34143948

Groep: dinsdagmiddag om de week

Gespreksgroep Eindhoven

GGZe – Groeirijk

Contactpersoon: Mariska Timmer
Contactpersoon: Ted van Zantvoort
Ingang via Restaurant Trefhove
Dr. Poletlaan 30
5626 ND Eindhoven
040 2613958
Groeirijk@ggz.nl

Gespreksgroep Heerlen

Bureau Herstel van Mondriaan
Parkstad
Meezenbroekerweg 1
6412 VK Heerlen

Mondraan.eu

Groep: woensdagochtend om de week

Gespreksgroep Maastricht

Bureau Herstel van Mondriaan

Malbergsingel 64
6218 AV Maastricht

Mondraan.eu

Steunpunt Stemmen Horen Enschede Twente

Mediant
Broekheurnering 1050
7546 TA Enschede
053 4755399

Contactpersoon Rachel Hunneman
info@herstelintwente.nl

Gespreksgroep Eindhoven

GGZe – Groeirijk

Contactpersoon: Mariska Timmer
Contactpersoon: Ted van Zantvoort
Ingang via Restaurant Trefhove
Dr. Poletlaan 30
5626 ND Eindhoven
040 2613958
Groeirijk@ggz.nl