Stemmen horen begrijpelijk maken

Stemmen horen begrijpelijk maken’ is een training voor hulpverleners en ervaringsdeskundigen die stemmenhoorders willen helpen bij hun herstelproces. Er wordt niet gesproken over therapie, maar over ondersteuning van iemands herstelproces. Uit het werk van Romme en Escher (1993, 2000) is naar voren gekomen dat stemmenhoorders de behoefte hebben om in een veilige omgeving zonder vooroordelen open te kunnen praten over hun stemmen. Hulpverleners die bekend zijn met de Maastrichtse benadering en de stemmenhoordersgroepen bieden die gelegenheid.

De International Hearing Voices Movement (HVM) benadrukt al sinds lange tijd het belang van de stemmen in de context van vroegere levenservaringen en propageert de relatie met de stemmen te verbeteren door onder andere tijdens de behandeling direct de stemmen aan te spreken en vragen te stellen via de stemmenhoorders. In de psychiatrie is lange tijd vermeden om inhoudelijk zover in te gaan op de stemmen, omdat men bang was dat dit bij de stemmenhoorders tot te veel verwarring zou leiden. Steeds meer professionals komen daar evenwel op terug en geloven dat, door op het juiste moment met de stemmenhoorders te zoeken naar de betekenis van de stemmen, het herstelproces kan worden bevorderd. ‘Stemmen horen begrijpelijk maken’ betreft een andere benadering dan wij, hulpverleners de afgelopen decennia tijdens opleidingen geleerd hebben.

Anders om leren gaan met stemmen horen leidt ertoe dat mensen geholpen worden om zelf (weer) keuzes te kunnen maken en zich als overwinnaar over de stemmen te zien. In plaats van zich slachtoffer van een ziekte te voelen, is men in staat verantwoordelijkheid te nemen over het eigen leerproces en vorderingen te maken in het omgaan met emoties.

 

De training Stemmen horen begrijplijk maken hanteert een procesdiagnose in plaats van het classificatiesysteem DSM 5. De training ‘Stemmen horen begrijplijk maken’ richt de aandacht vooral op het maken van een stemmenanalyse en het begrijpelijk maken van een ervaring als stemmen horen. Daarnaast zal in deze training aandacht gegeven worden aan een herstelgerichte attitude, het begeleiden van stemmenhoordersgroepen, interventies hoe met stemmen om te gaan en het toepassen van de Voice Dialogue. Meer weten over Voice Dialogue kan door hier te klikken.

In Nederland geeft sociaal psychiatrisch verpleegkundige Peter Oud deze training

Cursus Omgaan met stemmen voor
stemmenhoorders, naasten en hulpverleners

Wist je dat 1 op de 8 mensen wel eens stemmen hoort? Voor veel mensen is dat geen probleem. Zij krijgen geen diagnose of behandeling. Andere mensen hebben juist veel last van de stemmen. Voor hen is het belangrijk om te leren omgaan met de stemmen die ze horen. De cursus Omgaan met Stemmen Horen is erop gericht mensen te ondersteunen bij het op eigen kracht en op eigen manier leren omgaan met stemmen en naasten, en hulpverleners inzichten en handvatten te bieden bij het ondersteunen van iemand die stemmen hoort.

Stemmen horen
Stemmen horen is een bijzondere ervaring, en niet per se een symptoom van een ziekte. Stemmen horen komt overal voor. Het is afhankelijk van de cultuur of het gezien wordt als iets positiefs of negatiefs.

Voor wie?
Sommige mensen hebben geen last van de stemmen die ze horen. Voor andere zijn de stemmen wel een probleem. Heb je last van de stemmen die je hoort? Of ben je als hulpverlener of naaste betrokken bij iemand die stemmen hoort? Dan is de cursus Omgaan met stemmen misschien iets voor jou.

Wat biedt de cursus?
De cursus betaat uit 6 bijeenkomsten van 4 uur binnen een periode van 13 weken. In de cursus worden handvatten en inzichten geboden op het gebied van stemmen horen, herstel, emancipatie en herstelondersteuning. Tijdens de cursus leer je hoe je op eigen kracht om kunt gaan met de stemmen. Bij de cursus maken stemmenhoorders hun herstelverhaal en -plan. Naasten en hulpverleners leren hoe ze stemmenhoorders kunnen ondersteunen bij hun herstelproces. Hulpverleners maken tijdens de cursus een portfolio met daarin onder andere een actieplan. De naasten kunnen zelf ook een herstelverhaal en een actieplan maken.

De cursus vindt plaats in Nijmegen en op andere locaties in Nederland.

Tekst: RIBWcliëntenplein.nl