Voice Dialogue

Bij behandeling kan de Voice Dialogue methode toegepast worden om direct contact te maken met de afzonderlijke stemmen. De Voice Dialogue methode is ontwikkeld door Hal en Sidra Stone (1993). De naam van de methode heeft betrekking op innerlijke stemmen; innerlijke stemmen die bepaalde delen van ons vertegenwoordigen.

De theorie gaat er van uit dat onze persoonlijkheid niet een geheel is maar gevormd wordt door subpersoonlijkheden. Delen die ons gedrag en beleven beïnvloeden, zoals bijv. de ‘controleur’, die wil vermijden dat we al te spontaan misschien een slechte indruk maken, of de ‘behager’ die steeds iedereen wil behagen en het naar de zin maken, of de ‘agressor’, die ons steeds aanzet tot boosheid. Soms worden die delen net als bepaalde gevoelens door ons afgewezen, willen we nooit meer agressief zijn of nooit meer verdrietig, wat problemen geeft omdat dat niet echt mogelijk is.

Deze methode wordt toegepast bij stemmen horen, omdat stemmen zich ook bemoeien met het gedrag van de stemmenhoorder en net als subpersoonlijkheden daarop invloed willen uitoefenen.

De methode begint met de stemmenhoorder te vragen wat de stemmen ervan zouden vinden om met de therapeut te praten. Het is niet de bedoeling de stemmen te onderdrukken of weg te sturen, maar juist om ze beter te leren kennen. Zij moeten er uiteraard in toestemmen. Als de stem toestemt, vraagt de therapeut eventueel of de stem ergens anders in de kamer wil gaan zitten, zodat het makkelijker is te onderscheiden wie spreekt. Vervolgens stelt de therapeut open en duidelijke vragen zoals: Wie ben je? Heb je een naam? Hoe oud ben je? Kent de persoon je? Wanneer ben je in het leven van ‘deze persoon’ gekomen?

Wat waren de omstandigheden? Waar moet je voor zorgen?
Wat wil je bereiken?

 

Het voordeel is dat de stem, ook al is iemand het niet met de stem eens, uitlegt wat hij wil en daardoor beter begrepen kan worden, wat de relatie tussen stemmenhoorder en stem(men) ten goede kan komen. Om een voorbeeld te geven: de stem van Wil zegt voortdurend dat Wil zich maar beter dood kan maken. In het gesprek met de stem komt op een gegeven ogenblik naar voren dat het eigenlijk de bedoeling is van de stem dat Wil zich beter moet weren tegen mensen in zijn omgeving. Zo komt de emotionele logica van de stem open te liggen en ontstaat de mogelijkheid met de stem en Wil een strategie te bespreken om zich beter leren te weren.

Binnen Nederland werkt bijvoorbeeld Psychiater Dirk Corstens met o.a. de Voice dialogue