Methode: Voice Dialogue

Een mogelijke behandeling bij stemmen horen is Voice Dialogue. Deze methode kan toegepast worden om direct contact te maken met de afzonderlijke stemmen. Voice Dialogue is ontwikkeld door Hal en Sidra Stone (1993). De naam van de methode heeft betrekking op innerlijke stemmen; innerlijke stemmen die bepaalde delen van ons denken vertegenwoordigen.

De theorie gaat er van uit dat onze persoonlijkheid niet een geheel is maar gevormd wordt door subpersoonlijkheden. Dit zijn onderdelen van ons denken die ons gedrag en beleven beïnvloeden. Een bekend voorbeeld is de ‘controleur’, die wil vermijden dat we al te spontaan misschien een slechte indruk maken. Andere zijn de ‘behager’ die het steeds iedereen naar de zin wil maken, en de ‘agressor’, die ons steeds aanzet tot boosheid. Soms worden die delen net als bepaalde gevoelens door ons afgewezen, willen we nooit meer agressief zijn of nooit meer verdrietig. Dat geeft problemen. Het is niet echt mogelijk om delen van onszelf te laten verdwijnen. Ze onderdrukken of ontkennen leidt tot negatieve gevolgen.

De Voice Dialogue-methode kan ook worden toegepast bij stemmen horen. Stemmen bemoeien zich immers ook met het gedrag van de stemmenhoorder en willen daar – net als subpersoonlijkheden – invloed op uitoefenen.

Hoe werkt het?

Voice Dialogue begint met de stemmenhoorder te vragen wat de stemmen ervan zouden vinden om met de therapeut te praten. Het is niet de bedoeling de stemmen te onderdrukken of weg te sturen, maar juist om ze beter te leren kennen. Zij moeten er uiteraard in toestemmen. Als een stem toestemt, vraagt de therapeut eventueel of de stem ergens anders in de kamer wil gaan zitten. Zodat is het makkelijker te onderscheiden wie spreekt. De persoon die de stem hoort kiest dan een andere zitplaats. Vervolgens stelt de therapeut open en duidelijke vragen.

Vragen die aan de orde kunnen komen:

  • Wie ben je?
  • Heb je een naam?
  • Hoe oud ben je?
  • Kent de persoon die je hoort jou?
  • Wanneer ben je in het leven van deze persoon gekomen?
  • Wat waren de omstandigheden?
  • Waar moet je voor zorgen?
  • Wat wil je bereiken?

Het voordeel van deze aanpak is dat de stem uitlegt wat hij wil en daardoor beter begrepen kan worden. Daarvoor hoeft iemand het niet met de stem eens te zijn. Zo’n open gesprek kan de relatie tussen stemmenhoorder en stem(men) ten goede komen.

Voorbeeld

De stem die Wil hoort zegt voortdurend dat Wil zichzelf maar beter dood kan maken. Daar heeft Wil natuurlijk veel last van. In het gesprek met de stem komt naar voren dat het eigenlijk de bedoeling van de stem is dat Wil weerbaarder wordt tegen mensen in zijn omgeving. De stem heeft dus als taak om Wil te beschermen. Zo komt de emotionele logica van de stem open te liggen. Voor de therapeut  ontstaat de mogelijkheid om met de stem en Wil een strategie te bespreken waardoor Wil meer weerbaar wordt.

Binnen Nederland werkt onder anderen psychiater Dirk Corstens met de Voice dialogue-methode.