Ervaringsverhalen.

Verhalen over herstel.

“Ze ervoer hinder van de stemmen en wilde leren hoe ze daar mee om moest gaan. Ze wilde dat ik haar stemmen accepteerde als realiteit”.

De Klankspiegel
Stichting Weerklank publiceert viermaal per jaar het blad ‘Klankspiegel’ met inbreng van ervaringsdeskundigen, verslagen van bijeenkomsten, onderzoeksresultaten, publicaties en recensies van boeken en films.

Bijeenkomsten
Stichting Weerklank organiseert bijeenkomsten waar mensen die stemmen horen en mensen met bijzondere zintuiglijke ervaringen elkaar ontmoeten en ervaringen delen. Er zijn ook thema- en voorlichtingsdagen voor hen en ook voor betrokkenen en hulpverleners.

Onderlinge steun en zelfhulp
Stichting Weerklank biedt via ervaringsdeskundige vrijwilligers telefonisch en per e-mail hulp en onderlinge steun aan. Stichting Weerklank ondersteunt zelfhulpgroepen.

Service aan hulpverleners
Stichting Weerklank stimuleert intervisiegroepen en biedt voorlichting, lesmateriaal en trainingen aan voor hulpverleners en opleidingen/instellingen.

Onderzoek en publiciteit
Stichting Weerklank stimuleert onderzoek en publicaties over bijzondere zintuiglijke ervaringen. Last but not least zet Stichting Weerklank media-aandacht in om het taboe rond bijzondere zintuiglijke ervaringen te doorbreken.

Wil je meer weten?

Neem contact op!