Prof. Dr. M.A.J. Romme en Dr. A.D.M.A.C. Escher hebben ruim vijfentwintig jaar onderzoek gedaan naar stemmen horen. Zij kwamen in 1989 in contact met stemmenhoorders die geen behandeling zochten. Het waren mensen die goed functioneerden, de stemmen een plaats in hun leven hadden gegeven en met de stemmen hadden leren omgaan. De ervaringen met stemmen en stemmen horen kunnen per persoon verschillen en hebben vaak te maken met problemen of traumatische ervaringen en de daarbij horende (overspoelende) emoties waar mensen niet mee om kunnen gaan. Romme en Escher concludeerden dat stemmen horen een relatie heeft met de levensgeschiedenis. Later is dit door ander onderzoek bevestigd. Hoewel Romme en Escher dit 25 jaar geleden aantoonden werd dat niet zonder slag of stoot geaccepteerd. In die periode was het biomedisch- en later ook het psychologisch denkkader dominant. Deze manieren van denken lieten weinig ruimte om breder te kijken. In 2010 leek het verband tussen stemmen horen en trauma begrepen.

Romme en Escher ontwikkelden een benaderingswijze die gericht is op het anders om leren gaan met stemmen.

Romme en Escher zijn de onderzoekers, die in 1987 begonnen met onderzoek naar de ervaring stemmen horen zelf. Hun uitgangspunt was luisteren naar deze ervaring ze als echte ervaring accepteren en respecteren. Dat is dus wat anders dan alleen de karakteristieken weergeven van wat in de psychiatrie auditieve hallucinaties genoemd wordt.

Interview
Om te kunnen luisteren naar de ervaring ontwikkelden ze samen met stemmen hoorders een interview dat op systematische manier alle aspecten bevraagd, die stemmen hoorders belangrijk vonden. Dat gaat over hoeveel stemmen, hun identiteit, hun karaktertrekken, wat ze zeggen en waardoor ze worden uitgelokt, wanneer ze begonnen zijn etc.

Onderzoek
Met dat Interview hebben ze 7 onderzoeken gedaan met ongeveer 400 stemmen hoorders en leerde daarvan dat stemmen horen geen symptoom van een ziekte is, maar een reactie op problemen. Daarvoor waren ondersteunende onderzoeken van anderen heel belangrijk. Ze kregen bevestigd dat stemmenhoren bij 4% van de bevolking voorkomt en meestal zonder dat er sprake is van psychiatrische ziekte. Het bevestigde ook dat stemmen vaak beginnen na traumatische ervaringen.

Relatie levensgeschiedenis
Met dat Interview leerde Romme en Escher dat stemmen hoorders in 70% bij volwassenen en 85% bij kinderen aangeven dat de ervaring begint als reactie op traumatische ervaringen. Dat betekent dat aan die achterliggende problemen aandacht moet worden besteed om te herstellen van de hinder van de stemmen alvorens ze beter te leren begrijpen.

Het probleem ontdekken
Romme en Escher ontwikkelden ook een methode om aan de hand van de karakteristieken van de stemmen het achterliggende probleem te ontdekken.

Publicaties
In de 25 jaar dat ze nu bezig zijn met onderzoek hebben ze ook veel gepubliceerd. De boeken kunt u bestellen en sommige artikelen downloaden.

Cursussen en training
Ze geven cursussen en trainingen om professionelen in de geestelijke gezondheid zorg en stemmen hoorders te leren hoe zij het interview kunnen gebruiken en hoe stemmen hoorders hun verhaal leren vertellen. Hoe zij de relatie met de levensgeschiedenis kunnen ontdekken en wat nodig is om te herstellen van de hinder en als stemmen hoorder weer het eigen leven te leiden en niet dat van hun stemmen.

Netwerken
Met hulp van vele anderen over de hele wereld hebben ze stemmen hoorders groepen zien ontstaan en onderzocht waarbij ze helpen. Ze hebben ook netwerken zien ontstaan dankzij vele enthousiaste stemmen hoorders en professionelen nu in 22 landen over de hele wereld.

Intervoice
Ze hebben het ontstaan van Intervoice gestimuleerd dat in 1996 in Maastricht werd opgericht als belangen behartiging organisatie voor stemmen hoorders en enthousiaste hulpverleners en onderzoekers.