Opvattingen over stemmen horen in de psychiatrie

Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat mensen die stemmen horen nare gebeurtenissen hebben meegemaakt in hun leven. Zoals de dood van een belangrijke ander, een ernstige levensbedreigende ziekte, een periode van machteloosheid door bijvoorbeeld ernstig gepest worden op school, verlies van werk of bijvoorbeeld een scheiding.

Machteloosheid speelt vaak een grote rol, zoals machteloosheid door een ongeluk dat grote invloed heeft op je mogelijkheden, machteloosheid bij incest of fysieke mishandelingen, of een moeilijk te accepteren seksuele identiteit.

Mensen kunnen hierop verschillend reageren. Zowel stemmen horen, woede of depressiviteit zijn voorbeelden van reacties op machteloosheid, maar ook het wegstoppen van alle emoties, of alleen één bepaalde emotie vertonen. Om zulke gebeurtenissen in het leven en de bijkomende reacties te kunnen verwerken heb je bepaalde vaardigheden nodig (dit noemt men ook wel coping strategieën). Hierbij kun je denken aan vaardigheden als het (leren) omgaan met boosheid, verdriet en verlies en hulp durven vragen. Als je bepaalde vaardigheden mist of je kunt niet goed omgaan met bepaalde emoties, heb je het ook veel moeilijker om met je reacties om te gaan, zoals je stemmen. De stemmen hebben net als andere psychische reacties een duidelijke relatie met die oorspronkelijke levensproblemen en emoties.

Soms gebeuren er gewoonweg te veel traumatische, emotionele dingen waardoor iemand overbelast raakt. En als iemand geen oplossing kan vinden dan vindt hij/zij mogelijk ook geen weg om met de stemmen om te (leren) gaan.