Werken met stemmen

Aan de buitenkant kan niemand zien of je stemmenhoorder bent, zeker niet in deze tijd waarin iedereen met een mobiele telefoon onzichtbare gesprekspartners te woord staat. Het kan anderen opvallen dat je door de stemmen verstrooid of afwezig bent.

Lastiger wordt het, bijvoorbeeld op het werk of op school, wanneer je niet kunt verstaan wat iemand zegt omdat de stemmen zo’n lawaai maken. Ook kunnen stemmen je sociale vaardigheden beïnvloeden. Dat gebeurt vooral bij mensen die dermate last hebben gekregen dat ze er ook ziek van zijn geworden. Stemmen kunnen je wantrouwend maken, door bijvoorbeeld te vertellen dat de persoon waarmee je praat liegt. Ze kunnen je boos maken en als je dan reageert op de stemmen, kan degene met wie je praat, denken dat het tegen hem/haar is. Ze kunnen een mopje vertellen en als je dan gaat lachen, terwijl iemand je net vertelt dat het niet goed met hem gaat, kan je dat je vriendschap kosten. Soms doe je uit angst voor straf of bedreigingen van de stemmen dingen die je niet wilt doen. Stemmen kunnen je ook zo bang maken dat je je afsluit en emotieloos wordt.

Stemmen maken je moe, kosten extra energie. Dat kan concentratieproblemen geven. Kortom, je kunt allerlei reacties op stemmen geven, die door mensen waar je contact mee hebt, gezien worden als symptomen van een ziekte. Ze begrijpen je reactie dan niet en veel mensen willen dan dat je deze ziekte laat behandelen.

Er zijn bepaalde kenmerken die bij stemmenhoorders vaker voorkomen:

  • twijfelen aan eigen kunnen, faalangst en onzekerheid
  • minder positief zijn over zichzelf
  • hoge eisen stellen aan zichzelf/anderen, perfectionistisch zijn
  • de mening van anderen belangrijk maken voor gevoel van eigenwaarde
  • frustratie en teleurstelling over zichzelf of over het leven
  • gevoelens van machteloosheid
  • het meegemaakt hebben van een of meer traumatische gebeurtenissen in het leven

Het is uit vele gesprekken die gevoerd zijn met mensen die stemmen horen gebleken dat het juist deze kenmerken zijn waar stemmen commentaar op geven.