We vinden weerklank
bij elkaar

Over stemmen horen en aanverwante ervaringen

Uw hulp en steun zijn dan ook hard nodig om op te
komen voor de belangen van stemmenhoorders.

Steun ons!

Stemmenhoordersgroepen

Leren van en met elkaar.

Het Maastrichts Interview

De Maastrichtse benadering

In onszelf praten hoort bij het mens zijn

Paul Custers