We vinden weerklank
bij elkaar

Hoor je wat je stemmen bedoelen?

Het gaat zeker niet over stemmen doen verdwijnen, maar over het leren omgaan met stemmen!

Psychiater Dirk Corstens

Uw hulp en steun zijn dan ook hard nodig om op te
komen voor de belangen van stemmenhoorders.

Wordt donateur

Praten met elkaar

Stemmenhoordersgroepen

Het Maastrichts Interview

De Maastrichtse benadering

In onszelf praten hoort bij het mens zijn

Paul Custers