We vinden weerklank
bij elkaar

Over stemmen horen en
aanverwante ervaringen.

“Ze ervoer hinder van de stemmen en wilde leren hoe ze daar mee om moest gaan. Ze wilde dat ik haar stemmen accepteerde als realiteit”.

Uw hulp en steun zijn hard nodig om op te
komen voor de belangen van stemmenhoorders!

Steun ons!

Gespreksgroepen

Leren van en met elkaar.

Het Maastrichts Interview

De Maastrichtse benadering

In gesprek met

Het gaat zeker niet over stemmen doen verdwijnen, maar over het leren omgaan met stemmen!

Psychiater Dirk Corstens

Wist je dat… je ons al vanaf 25 euro kunt steunen?

Donateurs van Weerklank ontvangen de Klankspiegel per post thuis.