Stichting Weerklank

Stichting Weerklank is opgericht in 1988 na het eerste congres voor en door Stemmenhoorders in 1987. Op dit congres deelden stemmenhoorders hun ervaringen en ze besloten zich te verenigen. Er kwamen ook zelfhulpgroepen tot stand: Stemmenhoorders helpen elkaar en praten over problemen die het horen van stemmen met zich meebrengt. Stemmen horen en andere bijzondere zintuiglijke ervaringen kunnen te maken hebben met iemands levensgeschiedenis. Lotgenoten en therapeuten kunnen helpen om deze ervaringen begrijpelijk en hanteerbaar te maken.

Het doorbreken van het vooroordeel ”stemmen horen is gek of psychiatrisch ziek” draagt bij aan betere hulpverlening en zorgt voor meer begrip en respect. Praten over eigen ervaringen kan helpen om mensen uit hun isolement te halen, ze vinden weerklank bij elkaar. Het delen van ervaringen met hulpverleners heeft ook geleid tot betere hulpverlening.

Wat biedt Stichting Weerklank?

De Klankspiegel
Stichting Weerklank publiceert viermaal per jaar het blad ‘Klankspiegel’ met inbreng van ervaringsdeskundigen, verslagen van bijeenkomsten, onderzoeksresultaten, publicaties en recensies van boeken en films.

De klankspiegel

Bijeenkomsten
Stichting Weerklank organiseert bijeenkomsten waar mensen die stemmen horen en mensen met bijzondere zintuiglijke ervaringen elkaar ontmoeten en ervaringen delen. Er zijn ook thema- en voorlichtingsdagen voor hen en ook voor betrokkenen en hulpverleners.

Onderlinge steun en zelfhulp
Stichting Weerklank biedt via ervaringsdeskundige vrijwilligers telefonisch en per e-mail hulp en onderlinge steun aan. Stichting Weerklank ondersteunt zelfhulpgroepen.

Informatiepunten en stemmenhoordersgroepen

Service aan hulpverleners
Stichting Weerklank stimuleert intervisiegroepen en biedt voorlichting, lesmateriaal en trainingen aan voor hulpverleners en opleidingen/instellingen.

Onderzoek en publiciteit
Stichting Weerklank stimuleert onderzoek en publicaties over bijzondere zintuiglijke ervaringen. Last but not least zet Stichting Weerklank media-aandacht in om het taboe rond bijzondere zintuiglijke ervaringen te doorbreken.

Wil je meer weten?

Neem contact op!