Andere Benadering
De andere benadering is de stemmen accepteren, niet om wat ze zeggen maar als stemmen die heel persoonlijk zich tot jou richten of over jouw praten. In het begin zijn vooral de stemmen hoorders die cliënt worden bang voor ze en willen ze kwijt. Maar dat is een begin fase die te overwinnen is, want ze hebben een boodschap die in het begin niet makkelijk te begrijpen is omdat ze zo extreem de boodschap brengen. Maar inmiddels is wel duidelijk geworden, dat een andere benadering ook een heel ander effect heeft.

Stemmen horen is op zich zelf geen uiting van gekte of een symptoom van een ziekte. Ze zijn een menselijke variatie en komen bij veel meer mensen voor dan alleen maar bij cliënten, die stemmen horen. De meesten worden niet ziek van ze,
maar op een positieve manier door ze geadviseerd en geïnspireerd!

 

“Stemmen horen accepteren en begrijpelijk maken” is een ander benadering waarbij het stemmen horen wordt los gekoppeld van het ziekte begrip. In de plaats daarvan wordt het stemmen horen verbonden met wat er in het leven van de stemmen hoorder aan akelige emotioneel verwarrende dingen is gebeurd en wordt op dat verband ingegaan. Hierdoor wordt herstel mogelijk.

 Waarop is de benadering gericht
In deze benadering is de aandacht niet gericht op de diagnose maar op de aanwezige klachten en wordt de aandacht gericht op de oorzaken daarvan. De aandacht voor de stemmen is dus gericht op de ervaring en hoe je ermee kan leren omgaan. Maar ook hoe en waardoor de stemmen zich bij jouw als stemmenhoorder hebben ontwikkeld en wat hun achtergrond is en hoe je daarmee kan leren omgaan.

 Leren omgaan doe je niet alleen en
niet zo maar even, maar in stappen

 

De eerste stap is iemand vinden, die je wilt ondersteunen in je zoektocht naar een omgangsvorm met je stemmen, die voor jouw geschikt blijkt. Iemand dus die niet bang is van je stemmen en er ook niet van uit gaat kennis daarover te hebben, maar iemand die niet bang is en jouw wil ondersteunen bij je angst. Iemand die begrijpt dat stemmen niet echt iets kunnen doen en alleen heel overtuigend spreken. Iemand die je angst niet ontkend maar er ook niet in meegaat. Iemand die bereid is de echtheid van je stemmen te erkennen. Iemand die zijn hulp beperkt tot jouw helpen omgaan met de stemmen.

 Praten over jezelf
De tweede stap is met diegene die je ondersteund praten over jezelf, wat je doet wat je niet doet; hoe je je dagelijks leven hebt ingericht; wat er zoal gebeurd is in je leven. De reden hiervoor is, dat je iemand over je zelf durft te vertellen en aan die ander toestaat vragen daarover te stellen zonder direct bang of boos te worden als hij/zij je niet begrijpt of jij iets niet weet uit te leggen. De ondersteuner moet je in dat vertellen kritisch stimuleren. Samen moet je proberen de gespreksproblemen niet als persoonlijk op te vatten, als falen, niet goed genoeg zijn etc. Dit probleem heet overdacht van gevoel.

 Praten over je stemmen
De derde stap is praten over je stemmen. Eerst gewoon vertellen wat je meemaakt en  de ondersteuner vragen laten stellen over wat hij/zij niet begrijpt en dat dan proberen uit te leggen.

Herstellen
Herstellen kan door er over te leren praten liefst met andere stemmen hoorders, door ze te leren accepteren als persoonlijk en de relatie met wat er in jouw leven gebeurt is te leren kennen en daar mee te leren omgaan door de macht terug te nemen en je gevoelens weer als je eigen gevoelens te herkennen. Kortom je relatie met ze te veranderen. Over ze leren praten kan het beste in stemmenhoorders groepen, want dat is een veilige accepterende omgeving van mensen met dezelfde ervaring. (zie stemmen hoorders groepen)