Zijn stemmen te beïnvloeden?

Er is een groot aantal factoren die de stemmen zowel negatief als positief kunnen beïnvloeden. Dat is per persoon verschillend. Soms treden de stemmen alleen op als iemand een bepaald gevoel heeft zoals eenzaamheid of boosheid. Ook kunnen stemmen erger of juist minder worden bij bepaalde activiteiten zoals het lezen van een boek of het maken van huiswerk. Ook dit verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen krijgen meer last van de stemmen als ze alleen zijn, maar anderen juist als er veel drukte om hen heen is.

Bekende ‘verergeraars’ van stemmen zijn onder anderen:
Gevoelens zoals: stress, vermoeidheid, angst, eenzaamheid en boosheid. Omstandigheden zoals: nare gebeurtenissen, boosheid of agressie van anderen, slecht slapen, proefwerk op school, lawaai of juist eentonige geluiden (douche, ventilator), bij conflictsituaties, het in een nieuwe, onbekende situatie verkeren.

Tijdstippen waar stemmen extra op kunnen reageren:
als het donker is, in de vakantieperiode of juist op het werk of op school, op visite zijn.

Dingen die veel stemmenhoorders helpen
Uitgerust zijn, goed slapen; afleiding zoeken; er over praten, hulp vragen; gezelschap zoeken of juist even in afzondering tot rust komen. Soms werken bepaalde medicijnen ook tegen stemmen.

Ongeacht welke verklaring je hebt voor de aanwezigheid van stemmen: Stichting Weerklank gaat ervan uit dat er een verband bestaat tussen jouw stemmen en jouw levenservaringen. Het is daarom belangrijk te onderzoeken hoe je met het horen van stemmen kunt leren omgaan, hoe je dat zou kunnen gaan doen en wat voor jou de beste manier is.

Praten helpt!
Omdat het moeilijk kan zijn om met de stemmen te leren omgaan, is het belangrijk steun of hulp te vragen bij iemand in wie je vertrouwen hebt.

De meeste mensen komen al vrij snel in aanraking met een psychiater, psycholoog of andere hulpverlening in de GGZ maar je kunt ook eens denken aan de volgende hulpbronnen:

  1. de omgeving: vrienden, familielid (ouders, partner), een leerkracht, een vertrouwenspersoon op het werk
  2. lotgenotencontact: lotgenotengroepen, Stichting Weerklank, telefonische hulp, boeken lezen over stemmen
  3. iemand binnen de religie of het geloof: de pastor, dominee, imam en andere sleutelfiguren van jouw religie/geloof
  4. de spirituele richting: trans-persoonlijke hulpverlening, zingevingsgroepen, filosofische hulp
  5. de paranormale richting: paranormale therapeut, helderziende