Tips voor familie en vrienden

We hebben de afgelopen jaren gezien dat een partner, een vriend of vriendin, ouder, kind of een groep mensen zoals een zelfhulpgroep, uiterst belangrijk is om anders en beter met stemmen te leren omgaan. Het is erg belangrijk dat je als naaste weet dat de ander dit echt hoort, hier (mogelijk) last van heeft en dat je dit accepteert. Dit is niet verwonderlijk, stel je voor wat het betekent wanneer zoiets belangrijks in je leven door de ander niet wordt geaccepteerd of geloofd. Dit betekent niet dat die ander ook alles wat de stemmen inhoudelijk zeggen, hoeft te accepteren of te begrijpen. Zeker niet wanneer opdrachten van de stemmen betekenen dat zij gaan bepalen wat er wel en niet gebeurt in plaats van jij en je naaste(n).

Enkele tips voor partners, familieleden, vrienden etc. van stemmenhoorders:

  • Erken dat stemmen echt bestaan. Het verhaal van stemmenhoorders, hoe bizar ook, is hun realiteit. Het moet niet onmiddellijk gelabeld worden als een ziekte, stoornis of gekte.
  • Probeer geïnteresseerd te raken in de ervaring, vraag naar de stemmen afzonderlijk. Geef ze bijv. samen elk een naam, vraag wanneer ze er voor het eerst waren en wat er toen gebeurd is. Vraag welke emotie ze elk oproepen, maak er “mensen” van en ga samen op zoek naar wat zij in het leven van de stemmenhoorder betekenen. Probeer de akelige momenten in het leven van het stemmen horend familie lid niet samen met hem te ontkennen, maar heb de moed er over te praten.
  • Accepteer dat stemmenhoorders de tijd en de ruimte (vaak letterlijk) nodig hebben om met de stemmen bezig te zijn en ermee te leren omgaan.
  • Bespreek het doel van een eventuele behandeling zodat er samengewerkt kan worden met hulpverlening.
  • Geef de stemmenhoorder vertrouwen en ga samen met hem/haar zoeken naar oplossingen die bij de beleving passen.

Geef je eigen grenzen op tijd aan,
zeg wat je wel en niet kunt accepteren, wees eerlijk.