Contact

De Klankspiegel
Stichting Weerklank publiceert viermaal per jaar het blad ‘Klankspiegel’ met inbreng van ervaringsdeskundigen, verslagen van bijeenkomsten, onderzoeksresultaten, publicaties en recensies van boeken en films.

Voor contact met de klankspiegel
Contactpersonen:
Mario Domen  (hoofdredacteur)
Geert Zomer (eindredactie)
Corine Wepster
Mail naar: klankspiegel@stichtingweerklank.nl

Website
Wanneer u een opmerking, suggestie of vraag  heeft voor de website. We horen het heel graag.
Ook kunt u contact opnemen om een evenement aan te melden.
Uw inbreng is erg welkom.

voor contact
Jolanda van Hoeij

mail naar website@stichtingweerklank.nl 

Onderlinge steun en zelfhulp
Stichting Weerklank biedt via ervaringsdeskundige vrijwilligers telefonisch en per e-mail hulp en onderlinge steun aan. Stichting Weerklank ondersteunt zelfhulpgroepen.

zie   contactpersonen
Voor behandeling

Voor lidmaatschap en vragen

secretariaat@stichtingweerklank.nl

NL67 INGB 0003 5014 84
t.n.v. Stichting Weerklank

Onderzoek en publiciteit
Stichting Weerklank stimuleert onderzoek en publicaties over bijzondere zintuiglijke ervaringen. Last but not least zet Stichting Weerklank media-aandacht in om het taboe rond bijzondere zintuiglijke ervaringen te doorbreken.