Titel

De Klankspiegel

Druk

30e jaargang nr. 4
December 2019

Stichting Weerklank publiceert vier maal per jaar het blad “De Klankspiegel” met inbreng van ervaringsdeskundigen, verslagen van bijeenkomsten, onderzoeksresultaten, publicaties en recensies van boeken en films.
In deze editie:
Wereld Stemmenhoren Congres
Stichting Weerklank wil een kanteling
Belangrijke congressen en boeken
Hieronder te lezen
Digitale Klankspiegel