Titel

De Klankspiegel

Druk

29e jaargang nr. 1
Maart 2018

Stichting Weerklank publiceert vier maal per jaar het blad “De Klankspiegel” met inbreng van ervaringsdeskundigen, verslagen van bijeenkomsten, onderzoeksresultaten, publicaties en recensies van boeken en films.
In deze editie:
Positief effect zelfhulpgroepen
Ervaringsverhaal
Zingeving
Hieronder te lezen
Digitale Klankspiegel