Druk

32e jaargang
september 2021

Het plotseling overlijden van Sandra Escher was een schok voor velen.
Een zo dynamische en betrokken vrouw, met Marius Romme grondlegger van de Stemmenhoorbeweging, te moeten missen is zwaar. We zullen haar nooit vergeten.
Een nummer van de Klankspiegel gewijd aan Sandra en haar werk lijkt zonder meer gepast.
Dit speciale nummer ligt nu voor u.

 • In memoriam Sandra Escher
  Marius Romme
 • Dr. Sandra Escher: Wegbereidster
  Robin Timmers
 • Ter nagedachtenis aan Mieke Simons
  Resi Malecki
 • Sandra en kinderen
  Dirk Bol
 • Onderzoek naar stemmen horen
Digitale klankspiegel September 2021