Tips voor hulpverleners

 • Stemmen zijn echt, ook al hoort alleen de stemmenhoorder ze. Ga er dus serieus mee om, geloof de stemmenhoorder.
 • Accepteer de angst van de stemmenhoorder maar loop er niet voor weg
 • Stemmen horen is een bijzondere zintuiglijke ervaring, geen ziekte.
 • Accepteer de cliënt zoals hij is; accepteer iemands beperkingen maar zie en stimuleer iemands sterke kanten. Ga uit van wat iemand wel kan en gebruik dat om de cliënt andere vaardigheden te laten ontwikkelen.
 • Heb vertrouwen in de kracht van de ander, onderschat niemand; mensen zijn sterker dan je denkt.
 • Begrijp wie en wat de stemmen voor die bepaalde persoon betekenen, wat hun rol is, hun reden van bestaan.
 • Normaliseer hun bestaan en vertaal hun tekst, leg de relatie tussen stem- men en het leven van de stemmenhoorder.
 • Veroordeel en verwerp niet, wees verdraagzaam en stel grenzen.
 • Wees nooit banger en machtelozer dan de hulpvrager; ken de stemmen geen macht toe.
 • Wijs emoties niet af, leer er eventueel zelf mee omgaan.
 • Doorbreek het taboe en de vooroordelen over stemmenhoorders.
 • Praten over stemmen leidt niet tot het ontstaan van psychoses of meer stemmen. Wel kunnen de stemmen tijdelijk wat extra reageren.
 • Stichting Weerklank organiseert en begeleidt in verschillende delen van het land netwerkbijeenkomsten waar hulpverleners praten over het behandelen van mensen die stemmen horen.