vragenlijst.dezorgvraag.nl/stemmenhoren

Stemmenhoren en behandelingen

MIND werkt samen met het UMCG aan een onderzoek naar Stemmenhoren. Met dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de ervaringen die stemmenhoorders met psychologische behandeling hebben, en wat hun wensen en behoeften hierin zijn.
Stemmenhoren (ook wel ‘auditief verbale hallucinaties’ genoemd) komt veel voor, en kan flinke last en lijden in iemands leven veroorzaken. Er bestaan verschillende soorten psychologische behandelingen voor stemmenhoren, die voor sommigen goed werken en voor anderen minder goed.

Voor wie is deze vragenlijst?
Deze vragenlijst is bedoeld voor mensen die ooit stemmen hebben gehoord en/of hun naasten. Op het einde van de vragenlijst is er ruimte om informatie kwijt te kunnen die je wilt delen maar die niet aan bod is gekomen in de vragen.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15-20 minuten.

De verwerking van jouw persoonsgegevens
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vragen wij jouw toestemming om de antwoorden van deze vragenlijst te mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en eventuele publicaties. Hiermee kunnen we nieuwe kennis delen.
Bij een aantal vragen kan het zijn dat je MIND informatie geeft over je eigen geestelijke gezondheid(sgeschiedenis).
Gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. MIND vindt het daarom belangrijk om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan en zal deze gegevens goed beschermen. Voor het onderzoek verwerkt MIND alleen de gegevens die je zelf in de vragenlijst invult. We vragen voor deze verwerking dan ook uitdrukkelijk om je toestemming.

De informatie die je deelt, wordt vertrouwelijk verwerkt. De onderzoekers van het UMCG ontvangen alleen de geanonimiseerde resultaten van dit onderzoek.
We raden je aan om in je antwoorden zelf geen gegevens op te nemen die naar jou herleidbaar zijn. Vermijd daarom zoveel mogelijk namen van hulpverleners, zorginstellingen, woonplaats, enzovoort. Deelname is vrijwillig.

Bij de eerste vraag kun je aangeven of je hier mee akkoord gaat.
Als je MIND toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens te verwerken, kan je deze altijd gemakkelijk intrekken door een mail te sturen naar ggzpanel@wijzijnmind.nl. Als je je toestemming intrekt, zal MIND vanaf dat moment stoppen met het verwerken van je persoonsgegevens.

Verdere informatie over privacy kun je vinden op: wijzijnmind

Ga naar de vragenlijst!

Alvast hartelijk dank voor je deelname!