‘Ik ben geen stemmenhoorder. Maar ik in mijn werk voor een FACT-team*) heb ik samen gewerkt met mensen die lastige stemmen horen. Ze hoorden van hulpverleners vaak dat er beter geen traumatherapie kon worden gedaan want dan zouden ze psychotisch kunnen worden. Praten over de stemmen was er meestal ook niet bij. Ik wist er niet veel van en dacht een tijd lang: ok, ze zullen het wel weten. Maar ik ben me meer gaan verdiepen in stemmen horen. Ik gin de cursus ‘Leren omgaan met stemmen horen’ volgen en een tijd later heb ik de trainerscursus ook gevolgd. Toen ging ik er meer van begrijpen en dat is uiteindelijk de aanzet geweest tot het oprichten van een Steunpunt Stemmen Horen in Utrecht.’

Maya Smits trekt de kar bij Lister**) dat een stevige samenwerking heeft met Enik in Utrecht***). Voor Enik heeft ze inmiddels twee trainingen verzorgd en dat leidde niet alleen tot interesse voor stemmen horen bij deze organisatie, maar ook tot een opdracht aan haar om een projectplan voor een Steunpunt Stemmen Horen te schrijven.

Ik dacht: ik moet hier iets mee
‘Voordat het zover was, werd ik enorm gestimuleerd om me in te zetten voor een steunpunt door een Maastrichts Interview dat ik (bij wijze van oefening) had met een cliënt die stemmen hoorde. Hij woonde al ruim 30 jaar beschermd in de GGZ. Er kwam zoveel naar boven in gesprek. Op een gegeven moment zei hij: Maya, hoe kan het dat in al die 30 jaar nooit iemand mij deze vragen heeft gesteld? Ik dacht: ik moet hier iets mee. Hij is niet de enige. Hoe ik meer me erin verdiepte, hoe vaker ik hoorde: ik mag geen traumatherapie doen en ik mag niet over de stemmen praten. Ik mag overal over praten, maar niet over stemmen horen. Ik denk dat het juist heel goed is om over de stemmen te praten zodat je inzicht krijgt in wat ze willen zeggen, wie ze zijn en waar ze vandaan komen.

Gas geven in plaats van op de rem staan
‘Ik had nog nooit een projectplan geschreven. Spannend! Ik heb mijn vakantie besteed aan het schrijven. Het werd enthousiast ontvangen en we gaan het allemaal doen. Ton Verspoor (Algemeen manager van Enik-red.) gaf meteen vertrouwen en verantwoordelijkheid voor het idee en het plan. Dat is zo mooi bij deze organisatie: waar anderen op de rem gaan staan wordt hier gas gegeven. Vandaag (20 september 2019-red.) start eerste SH groep. Vorige week hadden we al de Wereld Stemmen Horen Dag en de opkomst was echt heel goed. Volgend jaar gaan we weer een cursus geven. De officiële opening van Steunpunt komt zeker nog! We gaan dat samen met Lister/Enik bespreken en organiseren.’

Het projectplan beschrijft veel mooie activiteiten, maar Maya blijft met beide benen op de grond. Laten we nu eerst het steunpunt goed op de rails zetten. De cursussen die we hebben gegeven worden doorgezet en we willen heel graag een infotheek opzetten. Het zou mooi zijn als we op termijn op meer locaties van Enik stemmenhoordersgroepen op kunnen zetten en dat we goede contacten en samenwerkingen met hulpverleners en naasten kunnen krijgen.

Contact:
Enik Recovery College
Enik Hoograven
Vaartscherijnstraat 51
3523 TB Utrecht
(030) 289 12 04
enik@lister.nl

De stemmenhoordersgroep is om de week in de even weken op vrijdagmiddag. Aanmelden kan via de website van Enik.

De cursus “Leren omgaan met stemmen horen” start in het voorjaar weer. Binnenkort kan hier via de website van Enik voor aangemeld worden.

*) FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het gaat hierbij om een behandeling en begeleiding van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Naast problemen op psychiatrisch gebied is er veelal sprake van problemen op meerdere levensdomeinen.

**) Lister begeleidt mensen met ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Arbeidsmatige activering. Beschermd   wonen. Trainingen en cursussen. Services: Hulp bij herstel, Hulp voor naasten, Consultatie & Advies, Inspiratiehuizen.

***) Enik Recovery College is voor mensen die persoonlijke ervaring hebben met psychische en/of verslavingsproblemen in Utrecht en omgeving.

Tekening in het Projectplan SSH Enik