Titel

De Klankspiegel

Druk

27e jaargang nr. 2
Juni 2016

Stichting Weerklank publiceert vier maal per jaar het blad “De Klankspiegel” met inbreng van ervaringsdeskundigen, verslagen van bijeenkomsten, onderzoeksresultaten, publicaties en recensies van boeken en films.
In deze editie:
Sociaal-Psychiatrisch Verpleegkundige
Outsider Art
Herstelacadamies
Hieronder te lezen
Digitale Klankspiegel