Titel

De Klankspiegel

Druk

27e jaargang nr. 1
Maart 2016

Stichting Weerklank publiceert vier maal per jaar het blad “De Klankspiegel” met inbreng van ervaringsdeskundigen, verslagen van bijeenkomsten, onderzoeksresultaten, publicaties en recensies van boeken en films.
In deze editie:
Past Reality Integration
Hoop Humor en Breinstormen
Relatie therapeut – cliënt
Hieronder te lezen
Digitale Klankspiegel