Druk

32e jaargang
maart 2021

Inhoud

F-ACT Nederland webinar
Werken aan je mentale gezondheid
Stemmenpoli Alkmaar
Rapper S10 zingt leed van zich af
Het Herstelverhaal van Yasmina
Verslag over Moira
Gedicht ‘Konden wij’
Ervaringsverhaal Sasja S.
Gesprek met Mario Domen
Eenzaamheid
Onderzoek naar auditieve hallucinaties
Wat is normaal?
Herstel als leerproces

Digitale klankspiegel maart 2021