Auteur

Marius Romme
Sandra Escher
Dirk Corstens

Druk

Juni 2021

Stemmen horen Begrijpelijk maken.

Een praktische handleiding

Geheel herziene uitgave

Stemmen horen begrijpelijk maken is een geheel herziene uitgave van het boek Omgaan met stemmen horen – een gids voor hulpverlening (Romme & Escher, 1999). Deze nieuwe uitgave is aangevuld met de ervaring en kennis die de auteurs in de afgelopen twintig jaar hebben opgedaan en met bevindingen uit het onderzoek naar stemmen horen dat sinds 2000 exponentieel is gegroeid.

 

Betekenis geven aan stemmen horen

Dit boek laat stapsgewijs zien hoe je op een systematische manier betekenis kunt geven aan stemmen horen. Door die ervaring systematisch te bevragen kan de stemmenhoorder erachter komen hoe het kan of waardoor hij of zij deze stemmen hoort. Elke stem is anders en vertelt iets over de voorgeschiedenis van de stemmenhoorder. Daarbij zijn de karakteristieken van de stemmen, wat ze inhoudelijk te zeggen hebben, waardoor ze worden opgeroepen, hun geschiedenis en wat er gebeurde voordat iemand stemmen ging horen alle van belang om het stemmen horen te begrijpen en aanknopingspunten te vinden voor de omgang ermee.

 

Een leidraad om stemmen horen te begrijpen

Stemmen horen is een menselijke ervaring zoals linkshandigheid, dyslexie of een verscheidenheid aan seksuele identiteiten die mensen kunnen ervaren. De meeste mensen die stemmen horen kunnen ermee omgaan. Veel stemmenhoorders belanden echter in de psychiatrie. Daar lopen nogal wat stemmenhoorders, hun behandelaars en betrokkenen vast. Aan hen biedt het boek Stemmen horen begrijpelijk maken een leidraad om het stemmen horen te begrijpen. Niet als een symptoom van ziekte, maar als een begrijpelijke reactie op gebeurtenissen of omstandigheden in het leven, los van psychopathologische classificaties. In de levensgeschiedenis van de stemmenhoorder kun je de achtergronden van de stemmen achterhalen en wordt het mogelijk om de therapie te richten op de problemen van de stemmenhoorder. Zo komt er een weg vrij voor een persoonlijk herstelproces, dat voor iedereen weer anders is.

 

Hoop en perspectief

Het boek laat zien welke onderzoeksgegevens deze methode ondersteunen en hoe en waar je steun kunt vinden in het herstelproces. Met informatie die hoop en perspectief biedt, en steun van anderen kun je als stemmenhoorder een weg vinden waarbij de stemmen onderdeel gaan uitmaken van je leven en je zelfs tot steun kunnen zijn.

Bestel hier het boek.

Auteur

Vincent Sjoerd Swierstra

Druk

april 2017

Vincent Sjoerd Swierstra schreef een boek over zijn stemmenhoren en hier werd een korte film over gemaakt gemaakt.

 

De Magiër, memoires van een dwaas

Vincent heeft een druk leven. Hij brengt flyers rond voor de Melkweg, is voorzitter van de studievereniging van Culturele Antropologie en maakt muziek. Hij wordt een bekendheid in de straten van Amsterdam. Door zijn studie Hermetica, de geschiedenis van de westerse esoterie, raakt hij geobsedeerd met het vinden van een universele waarheid die alle spirituele stromingen kan verenigen. Als de wereld zijn magie ontdekt, wordt hij ineens gezien als de nieuwe Messias. Hij moet alle zeilen bijzetten om zijn rol te vervullen.

Tot zover de flaptekst van het boek De Magiër. Vincent schrijft het boek in de ik-vorm, beschrijft een periode in zijn leven volledig vanuit zichzelf. Er komen geen objectieve, relatieverende passages in voor. Op deze manier beleeft de lezer in directe zin hoe het is om langzaam gedachten te ontwikkelen waarmee iemand verder van de werkelijkheid af komt te staan, zonder dit te merken. De gedachten lijken zo logisch, er lijkt niets aan de hand. Bij andere mensen, in zijn omgeving, op televisie, hoort Vincent dingen die hij met zijn eigen leven in verband brengt. Langzamerhand wordt het steeds onwaarschijnlijker dat de dingen die Vincent hoort ook in werkelijkheid zo zijn. Het proces wordt heel langzaam opgebouwd, heel mooi van binnenuit beschreven. Vincent merkt dat hij een steeds bekender personage in Amsterdam wordt, een steeds belangrijker persoon, tot hij zichzelf als messias gaat zien. En dan gaan we als lezers toch echt twijfelen.

Bij een psychose is het niet zo dat de persoon in kwestie denkt dingen te beleven die er niet zijn, die persoon weet zeker, is er heilig van overtuigd dat die dingen er wel zijn. Wie wil weten hoe iemand langzaam in een psychose raakt, leze dit boek. Het is erg goed geschreven en erg overtuigend.

Stemmen van Vincent
In deze korte documentaire wordt een inpressie gegeven van wat het is om stemmen te horen. Dat is beslist informatief. Ook wordt een beeld gegeven van gesprekken met behandelaren en het soort vragen die deze stellen.  De film had wat mij betreft wat langer mogen duren, om de problemen wat verder uit te spitten. Stichting Weerklank is medeproducent van deze film.

Het boek De Magiër kan hier worden besteld.