De Klankspiegel – richtlijnen voor het aanleveren van kopij

Bijdragen voor de Klankspiegel zijn welkom bij de redactie. Met dit reglement willen we het redactieproces zo werkbaar en transparant mogelijk maken. Heb je een idee of ambitieus plan? Laat het ons dan weten voor je aan de slag gaat, dan kunnen we overleggen over de beste vorm, de omvang en dergelijke. Het redactieadres, ook voor het inleveren van kopij, is klankspiegel@stichtingweerklank.nl

Benodigde informatie

Bij een bijdrage plaatsen we een paar regels over de auteur. Daarom hebben we wat informatie nodig: je naam (als je liever onder een pseudoniem publiceert, vermeld dat dan), leeftijd en bezigheden. Ben je stemmenhoorder, naaste, hulpverlener of nog iets anders? Ook ontvangen we graag contactinformatie, zoals een telefoonnummer, voor overleg.

Vorm van de tekst en beeld

Wij ontvangen de tekst graag als platte tekst in een Word-bestand. Lever als het even kan ook beeld mee, bijvoorbeeld een foto van jezelf, een tekening of een ander beeld waarop geen auteursrechten rusten. Het beeld moet van voldoende kwaliteit zijn om het te kunnen afdrukken, zorg daarom voor een formaat van minimaal 500 KB. Plak het beeld niet in het Word-document, maar lever het als apart bestand in, bijvoorbeeld als .jpg.

Lengte van de bijdrage

Om een prettig leesbaar blad te maken, houden wij regels aan voor de maximale lengte van diverse stukken. Korter mag natuurlijk altijd. We hanteren de volgende vuistregels:

Artikel: 1600 woorden

Verslag, interview, herstelverhaal: 1100 woorden

Boek-, film of mediabespreking, column, rubriek: 550 woorden

Hiervan kan alleen worden afgeweken in overleg met de redactie.

Redactie

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken te redigeren op taal en stijl en in te korten, ten dienste van de leesbaarheid. De geredigeerde tekst wordt aan de auteur teruggestuurd zodat deze kan kijken of de tekst zo akkoord is. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken, oproepen of mededelingen niet te plaatsen. Hierover is geen discussie mogelijk, maar we lichten onze beslissing graag toe.