De Klankspiegel – richtlijnen voor het aanleveren van kopij

Bijdragen voor de Klankspiegel zijn welkom bij de redactie. Met deze richtlijnen willen we het redactieproces zo werkbaar en transparant mogelijk maken.
Heb je een idee of ambitieus plan? Laat het ons dan weten voor je aan de slag gaat, dan kunnen we overleggen over de beste vorm en de omvang en dergelijke. Het redactieadres, ook voor het inleveren van kopij, is klankspiegel@stichtingweerklank.nl.

Gewenste informatie

Bij een bijdrage plaatsen we graag een paar regels over de auteur. Daarom hebben we wat informatie nodig:

  • je naam (als je liever onder een pseudoniem publiceert, vermeld dat dan),
  • leeftijd en bezigheden,
  • een korte introductie van jezelf of de schrijver (als dit iemand anders is).
  • Ben je stemmenhoorder, naaste, hulpverlener of nog iets anders
  • Ook ontvangen we graag contactinformatie, zoals een telefoonnummer en e-mailadres en een korte introductie van de schrijver.

Publicatie van een artikel in de Klankspiegel betekent tevens plaatsing op de website van Stichting Weerklank. Daar zijn immers ook de edities van de Klankspiegel digitaal te lezen.
De redactie verzoekt auteurs van artikelen dringend daar rekening mee te houden.
Je e-mailadres en je telefoonnummer worden niet zonder je toestemming gepubliceerd.

Vorm van de tekst en beeld

Wij ontvangen de tekst graag als niet opgemaakte tekst in een Word-bestand. Lever indien mogelijk ook een illustratie mee, bijvoorbeeld een foto van jezelf, een tekening of een ander beeld waarop geen auteursrecht rust. Het beeld moet van voldoende kwaliteit zijn om het te kunnen afdrukken. Plak het beeld niet in het Word-document, maar voeg het als apart bestand bij.

Inhoud

In principe hanteert de redactie geen grenzen aan de omvang van een artikel. Wel beoordeelt de redactie de bijdrage op het belang dat deze voor de lezers heeft. Liever zien we een goed onderbouwd artikel dan een enkele mening, hoewel die laatste natuurlijk ook interessant kan zijn. Maar plaats die dan graag in een verband waardoor de lezer de context van die mening kan begrijpen.
De redactie staat ook open voor kunstzinnige bijdragen in de vorm van bijvoorbeeld illustraties, schilderijen, tekeningen en poëzie, al dan niet vergezeld van een inhoudelijke toelichting.

Redactie

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken te redigeren op taal en stijl en om deze
in te korten, ten dienste van de leesbaarheid. We proberen daarbij zo dicht mogelijk bij de brontekst te blijven. De geredigeerde tekst wordt aan de auteur teruggestuurd zodat deze kan kijken of de tekst zo akkoord is. De redactie heeft het recht om ingezonden stukken, oproepen of mededelingen niet te plaatsen. De onderbouwing daarvan wordt dan aan de schrijver medegedeeld.

Januari 2024
Redactie Klankspiegel
Mario Domen, hoofdredacteur