Dr. Sandra Escher

In liefdevolle herinnering

Sandra Escher

14-6-1945  –   31-5-2021

Samen met Prof. Marius Romme heeft zij in 1988 Stichting Weerklank opgericht. Ze vond al snel internationale bekendheid en zo was Intervoice  al snel een feit.

Het is aan Sandra Escher te danken dat mensen die stemmen horen op ‘journalistieke wijze’ worden geïnterviewd. Hiermee is een ontwikkeling in gang gezet om stemmenhoorders anders te benaderen. Niet vanuit een ziektemodel maar vanuit het gegeven dat stemmen horen een bijzondere menselijke eigenschap is en de stemmen vaak betekenisvol zijn.
Sandra is altijd actief binnen Stichting Weerklank gebleven. Zij heeft altijd met hart en ziel in de redactie van de Klankspiegel gewerkt. Zij organiseerde jaarlijks conferenties, schreef boeken en was de eerste onderzoekster op het gebied van kinderen die stemmen horen.

 

Wij danken Sandra voor alles wat zij voor Weerklank heeft gedaan en betekend.
Zij was echt van onschatbare waarde.

Wij betuigen Marius en de familie onze innige deelneming en wensen hen sterkte met dit grote verlies.

Namens het bestuur van Stichting Weerklank

online condoleance boek:
https://ode-uitvaartbegeleiding.nl/condoleance

code:   b9d2a