Steunpunt Stemmen Horen Leiden van start gegaan!

Na Nijmegen en Den Haag en vlak voor Enschede en Utrecht is het Steunpunt Stemmen Horen Leiden uit de startblokken vertrokken. Het derde Steunpunt in Nederland werd zaterdag 07 september officieel ‘geactiveerd’ met de overhandiging van een plaquette aan de twee initiatiefnemers van het eerste uur: Sonja van Flier en Hans van Flier.

Ik hoor wat jij niet hoort
Het was niet alleen een heel gezellige bijeenkomst aan de Zaanstraat 126 in Leiden. Er was ook een programma dat de aanwezigen aansprak. Mensen die stemmen horen, naasten en hulpverleners waren, na het openingswoord van dagvoorzitter Yvonne Doornbos (jawel, van het Steunpunt in Den Haag), getuige van een indringend toneelstuk van Theaterwerkplaats Smit: Ik hoor wat jij niet hoort’. De voorstelling over stemmen in je hoofd, kreeg een verrassend en aansprekend kort interactief vervolg: het publiek werd betrokken bij ‘oplossingen voor confrontaties tussen mensen die stemmen horen en mensen die ze niet horen; iemand uit het publiek kreeg de kans zelf een oplossing te spelen voor een lastige situatie.

Leren omgaan met stemmen
Robin Timmers (jawel, van het Steunpunt in Nijmegen hield een boeiend verhaal over zijn eigen ervaringen als iemand die stemmen hoort en gaf kort aan hoe de steun, hulp, onderzoek en behandeling rondom stemmen horen en mensen die stemmen horen in ons land zich heeft ontwikkeld. Duidelijk was: er is al veel verbeterd, maar we zijn er nog niet. Zijn lezing gaf net als zijn boek Leren omgaan met stemmen horen aan dat de weg naar emancipatie van mensen die stemmen horen open lig en begaanbaar is……………….. Ook Robin Timmers ging ‘interactief’ te werk en besprak ruimschoots vragen en opmerkingen van aanwezigen.

Sonja van Flier en Hans van Flier zijn zichtbaar in huns sas met de plaquette en nog veel meer met de start van het Steunpunt in Leiden

Tegengaan van stigma
Marius Romme is psychiater en emeritus hoogleraar sociale psychiatrie, benadrukte in een korte speech het belang van de beweging van mensen die stemmen horen, het tegengaan van vooroordelen en stigmatisering en ook de grote betekenis van de Steunpunten Stemmen horen.

Hij overhandigde de plaquette aan de twee mensen die zich enorm hebben ingezet voor de oprichting van het steunpunt: Sonja van Flier en Hans van Flier. Tijdens de informele ontmoetingen na afloop van het programma werden de infostands bezocht en werden gedachten, plannen en komende activiteiten in het land besproken. Een prima bijeenkomst. En last but not least: dank aan het zelfregiecentrum Leiden dat een en ander op uitstekende wijze had verzorgd!