Lieve Maya

De regie zelf in handen willen hebben.
Zowel persoonlijk als professioneel hield jij alles heel dichtbij,
vanuit die nabijheid wist je anderen te raken:
Mensen met een kwetsbaarheid,
mensen die stemmen horen die anderen niet horen.

Mensen met een zwaarte gaf je licht.
Maya, met hart en ziel heb jij je ingezet voor alles wat je dierbaar was.
Zojuist liet jij het leven los.

Maya, jij hield niet van grote woorden,
daarom houden wij het klein.

Dank je wel Maya, voor alles.

 

Het bestuur van Stichting Weerklank.

1 – 5 – 2023

Onlangs is veeel te vroeg overleden, Maya Smits.

Maya was een onvergetelijke persoonlijkheid die zich vol passie en toewijding inzette voor herstel en peersupport. Ze heeft een onuitwisbare indruk op ons achtergelaten en zal atlijd herinnerd worden als een inspirerende en gedreven persoon. We voelen ons bevoorrecht om met het haar te hebben gewerkt en van en met haar te leren.

Lieve Maya,
Veel te vroeg…….

Tot ooit!

Maya Smits (1965 – 2023),

zeer begaan met stemmenhoorders

Peter Oud

Maya had ik in het voorjaar van 2019 een paar keer telefonisch gesproken. Ze vertelde mij dat
ze de facilitatortraining ‘Omgaan met stemmen horen’ had gevolgd bij Robin Timmers.
Een half jaar later, in augustus, heb ik haar face to face ontmoet nadat we een eetafspraak
hadden gemaakt bij LOFT 88 in Utrecht. Maya wilde bij Enik een Steunpunt Stemmen Horen
opzetten, om zo een veilige plek voor stemmenhoorders te creëren. Haar opzet was om stemmenhoorders
de ruimte te geven om ervaringen te delen en om over hun stemmen te praten.
Zij wilde ter voorbereiding haar plannen met mij delen.

Maya liet tijdens onze afspraak schematische tekeningen zien om haar ideeën weer te geven en wilde
de samenwerking zoeken met altrecht, het UMC in Utrecht en met Stichting Weerklank. Ze vertelde mij
over haar plannen om op 14 september een Wereld Stemmenhoordersdag te organiseren en vroeg of ik
jaarlijks bij Enik Recovery College ook een training ‘Stemmen horen begrijpelijk maken’ wilde verzorgen.

Stap voor stap heeft Maya haar plannen uitgevoerd, beginnend met de ‘Herstelgroep stemmen horen’ bij Enik, 2 maal per maand 2 uur, waar stemmenhoorders ervaringen kunnen uitwisselen.
Later heeft Maya met René Mantel bij Enik het Steunpunt Stemmen Horen Utrecht opgericht en op 14 september 2022 organiseerde zij, in samenwerking met Stichting Weerklank, de Wereld Stemmenhoordersdag op Enik, locatie nieuwegein.

Het ga je goed Maya. Dankjewel voor wat je voor ons gedaan hebt. Je hebt iets moois neergezet en
stemmenhoorders met elkaar verbonden.
Wij bouwen verder. Goede reis.
Peter Oud,

Lees opening steunpunt stemmenhoren Utrecht.