De Klankspiegel is het kwartaalmagazine van Stichting Weerklank. Als donateur krijgt u ons magazine vier keer per jaar in huis.

Met ingang van de jaargang 2024 bestaat er nu ook de mogelijkheid een abonnement op de Klankspiegel te nemen. Dit in het kader van ons streven het gedachtengoed van Stichting Weerklank verder te verspreiden.

Ook willen we de lezers van de Klankspiegel meer ruimte bieden om hun eigen, goed onderbouwde ideeën met anderen te delen. Daarom zal Stichting Weerklank actiever worden op sociale media – uiteraard zonder de diepgang te verliezen waar het thema ‘stemmen horen’ om vraagt.

De redactie van de Klankspiegel wil zich graag een beeld vormen van de wensen van onze lezers. We zijn daarom erg benieuwd wat u van de Klankspiegel vindt. Via onze website kunt u uw ideeën kenbaar maken. Een email mag natuurlijk ook. (klankspiegel@stichtingweerklank.nl). Alvast bedankt voor jullie feedback.

  1. Korte omschrijving van jezelf: vrouw, man, leeftijd, woonregio, ervaringsdeskundige, therapeut etc.
  2. Wat spreekt je aan in de huidige vorm en inhoud van de Klankspiegel?
  3. Wat mis je erin?
  4. Geeft de Klankspiegel je voldoende praktische en theoretische informatie? Zijn deze twee in evenwicht? Zo nee, waar heb je dan behoefte aan?
  5. Wat vind je van de frequentie waarin de Klankspiegel verschijnt?
  6. Zou je zelf een artikel willen schrijven voor de Klankspiegel? Of wellicht een gedicht of een kort verhaal? Wellicht wil je wel een tekening, een schilderij of een foto insturen? Laat het ons weten!
  7. Heb je interesse in een eventuele themadag rond ‘stemmen horen’? Zo ja, hoe ver zou je daar voor willen reizen? En welke thema’s vind je belangrijk en zou je dan graag besproken willen zien?
  8. Als je de huidige Klankspiegel een cijfer mag geven, van 1 tot 10, welk cijfer zou dit dan zijn? Wil je jouw beoordeling toelichten?
  9. Heb je verder nog tips?

Download de enquête

Enquête

Hieronder kunt de enquête ook online invullen!! 

Enquête online invullen!!

Hartelijk dank voor het invullen van de enquête!