Van 8 tot en met 10 augustus werd in Sao Paulo het Braziliaanse Nationaal Congres over stemmen horen gehouden. Psychiater Dirk Corstens en Ervaringsdeskundige Robin Timmers hielden er presentaties die veel indruk maakten op de aanwezigen. Ook werden beiden gezamenlijk geïnterviewd en ze verzorgden twee workshops. Dirk en Robin kijken terug op een geslaagd congres. Een uitgebreid verslag van de hand van Dirk Corstens en Robin Timmers verschijnt later dit jaar in De Klankspiegel, een kwartaaluitgave van Stichting Weerklank. Het volgende nummer verschijnt in december 2019.

CAAP
Tijdens de bijeenkomst werd intensief van gedachten gewisseld over herstel en op emancipatie gerichte benadering en behandeling van stemmen horen. De stemmenhoordersbeweging in Brazilië bestaat pas 5 jaar maar is er al in geslaagd om 16 stemmenhoordersgroepen te ‘draaien’ en elke drie maanden ergens in het land een conferentie te houden. Die stemmenhoordersgroepen zijn gevestigd op zogenaamde CAAPS-afdelingen. Dat zijn centra waar dagbehandeling en dagactiviteiten worden gecombineerd op basis van een sociale benadering. Dat laatste in tegenstelling tot een ziekenhuis waar sprake is van een ‘medische benadering’. De beweging wordt vooral nog door hulpverleners gedragen en er zijn nog maar weinig ervaringsdeskundige facilitators.

Umbanda
In Brazilië is het horen van stemmen redelijk geaccepteerd en ook bespreekbaar. Dat heeft onder andere te maken met de wijze waarop mensen hun spirituele en religieuze beleving vorm geven. Zo is Umbanda een religie die door veel mensen en zeker ook hulpverleners wordt gepraktiseerd. Daarbij is ervaring opgedaan met stemmen horen.

Psychologe
“Een bijzonder moment in onze workshop was er toen een psychologe vertelde dat ze een aantal jaren geleden een psychische crisis meemaakte met onder andere stemmen horen en suïcide neigingen. Ze kwam in de psychiatrie terecht. Het hielp bij haar herstel om zich compleet op haar studie te focussen. Ze zou denk ik een goede ervaringsdeskundige kunnen worden.”, aldus Robin Timmers.

Geest
“We hadden een gesprek met Leonardo en Anne. Beiden zijn psycholoog en medium. In hun werk als psycholoog doen ze overigens niets als medium. Leonardo heeft sessies met mensen in een kerkelijke omgeving  terwijl hij het medium is door wie een geest spreekt. Hij kan zich na zo’n sessie niets herinneren van wat er ‘door hem’ is gezegd. Anne heeft tegen haar geest gezegd dat ze met rust wil worden gelaten, en dat doet deze geest ook. Wellicht dat ze in de toekomst er iets mee wil maar allereerst wil ze zich toeleggen op haar werk als psycholoog. Zij beschreven de relatie met die geest erg goed. Hij bezoekt je en je hebt de vrijheid om er iets mee te doen of niet. In het begin is dat best een verwarrende ervaring. Vooral voor L die pas later in dat proces ontdekte dat hij bezocht werd door een geest – voor hem was het een intense worsteling die vergelijkbaar is met wat veel stemmenhoorders meemaken. Hij ziet zichzelf ook als stemmenhoorder.”, zegt Dirk Corstens.

Zoals gezegd, in december in De Klankspiegel veel meer informatie over dit boeiende congres en nog veel meer indrukken van de beide Nederlandse vertegenwoordigers.