Auteur

Robin Timmers

Druk

september 2018

‘Leren Omgaan met Stemmen Horen: Een op herstel en emancipatie gerichte benadering’ door Robin Timmers.
Op 12 september 2018 verscheen het boek ‘Leren Omgaan met Stemmen Horen: Een op herstel en emancipatie gerichte benadering’ door Robin Timmers. In dit boek geeft ervaringsdeskundige Robin Timmers duidelijke uitleg over alle aspecten van stemmen horen en bruikbare handvatten over hoe je er zelf mee om kunt gaan. Op www.omgaanmetstemmenhoren.nl kun je de papieren versie van Robin’s boek  bestellen. Je kunt daar ook de digitale versie van het boek gratis lezen en downloaden.
Een grote mijlpaal in de geschiedenis van de Nederlandse stemmen-hoordersbeweging
Dr. Wilma Boevink en prof. Jim van Os.
Over Robin Timmers
Robin Timmers hoort sinds 2001 stemmen. Vanaf 2009 ontwikkelde hij zich in de stemmenhoor- en herstelbeweging tot ervaringsdeskundige. In 2012 richtte hij het eerste Steunpunt Stemmen Horen van Nederland op in Nijmegen bij RIBW N&R. Sinds die tijd heeft hij de op herstel en emancipatie gerichte
benadering ‘Omgaan met Stemmen Horen’ ontwikkeld. Als stemmenhoorder, naaste of hulpverlener kun je zelf met deze benadering aan de slag bij de cursus ‘Omgaan met Stemmen Horen’. Meer informatie over deze benadering kun je vinden in het boek en op de website: www.omgaanmetstemmenhoren.nl