Nieuwe Steunpunt Stemmen Horen van start gegaan!

Steunpunt Stemmen Horen Enschede Twente

Joke, Rachel, Masha, Mireille, Donja (ervaringsdeskundigen) en Janet(coördinator Bureau Herstel en ondersteuner Steunpunt) zitten aan tafel. In de oneven weken zijn ze er in wisselende duo samenstellingen ook: op woensdag van 13.30 uur tot 14.30 uur. Dan is er de tweewekelijkse inloop voor mensen die stemmen horen en zeker ook voor naasten en hulpverleners en eigenlijk voor iedereen die informatie wil hebben en/of vragen heeft. Maar goed, nu zijn ze er allemaal, de mensen van het Steunpunt Stemmen Horen in Enschede, voor het gesprek met Weerklank. Om te voorkomen dat in dit bericht het ene citaat na het andere volgt, hebben we ervoor gekozen om niet steeds aan te geven wie wat heeft gezegd. Eigenlijk maakt dat ook niet uit, want er is grote eensgezindheid als het gaat om herstelondersteuning aan mensen die stemmen horen.

Voorzichtig beginnen en via ervaringen uitbouwen…
Hoe is het begonnen? Bij Bureau Herstel/Mediant werd vastgesteld dat er nogal wat kennis ontbrak vanuit cliëntenperspectief. Al snel kwam het idee van een steunpunt ter sprake. Er werd contact met het steunpunt in Nijmegen gelegd. Dat leverde extra inzicht en motivatie op. Een kleine werkgroep besprak wekelijks de plannen voor een steunpunt. Net voor de zomer in 2019 werden de deuren voor de tweewekelijkse inloop open gezet. Voorzichtig en klein beginnen en aan de hand van de prille ervaringen uitbouwen. Zo zou je de opstelling van de vrijwilligerswerkgroep met professionele ondersteuning vanuit Bureau Herstel/Mediant kunnen noemen. Ondertussen is er wel een mailing uitgegaan naar ziekenhuizen in de regio Twente, de vestigingen van Mediant en huisartsen via praktijkondersteuners. Noem dat maar niks! De eerste reacties zijn binnen: het Steunpunt Stemmen Horen kan zich minstens verheugen in belangstelling vanuit de professionele zorg.

Om de tafel, zoals gezegd, alleen vrouwen. Een lach verschijnt op ieders gezicht. Tja, er zijn toch ook mannen die stemmen horen…zeker!

Bij deze dan: een oproep aan mannen om naar het Steunpunt te komen en ook: doe mee met de vrijwilligers die de handen al uit de mouwen hebben gestoken. Er is wel begrip voor de eenzijdige gendersamenstelling: mannen praten wat moeilijker over stemmen horen, mannen houden het liever binnen en schamen zich misschien eerder, vrouwen praten makkelijker over gevoelens en wat ze meemaken. Begrip dus wel, maar niet minder wens om ook mannen in de initiatiefgroep te kunnen begroeten.

Eerst en vooral ben je een mens als alle andere…
Naast de vrije inloop is het Steunpunt Stemmen Horen bereikbaar via telefoon 053-4755399 en via de website van Bureau Herstel(www.herstelintwente.nl) wordt eveneens gewerkt aan goede bereikbaarheid. Niet alles kan in een dag en in een keer, dus 2019 is vooral een groeifase. Daarna komen extra activiteiten in beeld. Bijvoorbeeld een symposium of presentaties voor bepaalde groepen zoals hulpverleners. Maar ook aanwezigheid van informatie en misschien ook wel ervaringsdeskundigen in bibliotheken en bij de politie. Ambitie is er dus volop. Ondersteuning vanuit de Stichting Weerklank wordt gewenst en gewaardeerd.

Is het wel verstandig om het Steunpunt onder te brengen op een locatie die toebehoort aan de psychiatrische instelling Mediant. Zou dat mensen ervan kunnen weerhouden om de stap naar het inloop spreekuur te zetten? Je bent immers geen psychiatrisch patiënt en als je naar Mediant gaat, dan…….? Nee, is het eensgezinde antwoord in perfecte timing. Je bent eerst een mens. Die drempel wordt weliswaar erkend, maar het Steunpunt gebruikt eigen communicatielijnen, die los staan van Mediant als psychiatrische instelling. Het moet groeien en het vertrouwen en de veiligheid worden uitgedragen door ervaringsdeskundigen, die zich niet presenteren als hulpverleners maar als gelijkwaardige herstelondersteuners en informatiegevers aan iedereen die wil praten, meer wil weten of gewoon een vraag heeft.

Lange adem…
Dan komt nog even de ‘lange adem’ ter sprake. Geduld en vooral vertrouwen dat het Steunpunt in een behoefte voorziet is er volop. De reacties op het (groeiende) aantal steunpunten elders in het land (Nijmegen, Den Haag, Leiden en straks ook Utrecht) geven inderdaad alle aanleiding om met vertrouwen door te bouwen. En dat zijn ze ook vast van plan in Enschede. En wat niet vergeten mag worden: het steunpunt is bereikbaar voor mensen in Enschede en zeker ook voor mensen in de regio Twente! De foto van de poster hierboven laat in een korte tekst zien waar het steunpunt voor staat.

De contactgegevens: Steunpunt Stemmen Horen Enschede, Bureau Herstel/Mediant, Broekheurnering 1050, 7546 TA Enschede, tel. 053-4755399, info@herstelintwente.nl. Op de website www.herstelintwente.nl zal de informatie over het steunpunt in de komende periode worden aangevuld en met zo min mogelijk ‘klikken’ te openen zijn…………….

Tekst: Paul Custers