Jim van Os, Myrrhe van Spronsen

Autonomie van de patiënt, bewustzijn en cocreatie zijn hierbij belangrijke onderwerpen

Veel mensen die in de psychiatrie werken komen tot de conclusie dat het anders kan. De DSM-diagnoses voelen beperkend, ze vertellen ons niets over de kern van het psychisch lijden. Maar wat dan wel?
We zijn God niet gaat over een nieuwe kijk op psychisch lijden, diagnose en behandeling. Het uitgangspunt is dat niet de hulpverlener de waarheid in pacht heeft maar dat die in gezamenlijke samenwerking met de hulpvrager gevonden wordt.
Autonomie van de patient, bewustzijn en cocreatie zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Vanuit professionele – en ervaringskennis nemen de auteurs de h
uidige psychiatrie onder de loep. Hun voornaamste doel is het streven naar een gelijkwaardige relatie bij het traject tussen behandelaar en client.

Bestel hier het boek