“Dare to Care”

Persons with mental health problems are human beings like anyone else

Een groeiend aantal personen heeft problemen met hun mentale gezondheid. De zorg is overvol en er zijn lange wachtlijsten om passende hulp te krijgen. Mensen met deze problematiek voelen zich beperkt en nauwelijks in staat om een normaal leven te leiden. Binnen de maatschappij en in hun eigen families worden zij vaak moeilijk geaccepteerd of begrepen en uit angst en onwetendheid wordt er vaak gekozen voor ontkenning en het verstoppen van het probleem. Dat geldt ook en met name voor mensen die last hebben van het horen van stemmen. Voor anderen is het vaak onbegrijpelijk dat dit zo’n impact kan hebben op hun functioneren. Daardoor worden ze ook nog gestigmatiseerd doordat ze niet zouden deugen.

In samenwerking met https://stichtingweerklank.nl/ reizen we rond met de boodschap ´Dare to Care´ waarmee we de nadruk willen leggen op het belang van een liefdevolle opvang in de familie en naaste omgeving voor mensen die met deze problematiek in aanraking zijn of komen, zodat zij zich in hun herstelproces niet ALLEEN voelen.

Met een bijna 3000km lange fietstocht door alle provincies en de mooiste dorpen van Nederland willen wij deze problematiek ZICHTBAAR MAKEN en vooral NORMALISEREN.

Als boodschappers/koeriers willen we mensen ook in de gelegenheid stellen om reacties naar ons te sturen (eigen ervaringen, belevenissen of vragen met betrekking tot het genezingsproces, etc.) vía social media of andere wegen.
We rijden rond met een reclame-aanhanger achter de fiets met daarop onze boodschap, belangrijke informatie en alle etappes van de fietsroute.

Vía Instagram en Facebook zullen we iedereen op de hoogte houden van onze belevenissen tijdens de route en tevens zullen we hierop de startplaats en tijd van iedere etappe bekend maken zodat mensen een dagje met ons mee kunnen fietsen om samen de boodschap uit te dragen.

Hedwig Peulen & Nacho Gil

“Dare to Care”

Persons with mental health problems are human beings like anyone else

Vertrek: 26 Juni 2023

Aankomst: 17 Augustus 2023

50-70 km per dag
Totaal Afstand: circa 3.000 km.
53 Etappes
Bezoek de 167 mooiste dorpen van Nederland

Je kunt een donatie overmaken naar
NL67 INGB 0003 5014 84
t.n.v. Stichting Weerklank