We zijn op zoek naar de positieve ervaringen in wie/wat goed heeft gewerkt in jullie
heling & herstelproces.

Oproep! Graag jouw hulp!

Antwoorden graag voor 4 augustus sturen naar: egmonder@outlook.com

We willen in overeenstemming met de Mind achterban een beter beeld krijgen op complex
trauma met pttsklachten. Dit ontstaat meestal als gevolg van chronisch en/of meervoudig interpersoonlijk geweld/mishandeling. Dit wordt in de samenleving te weinig herkend, erkend
en behandeld, terwijl dit wel nodig is.
We zijn op zoek naar de positieve ervaringen in wie/wat goed heeft gewerkt in jullie
heling & herstelproces.

Wij zijn als klankbordgroep actief binnen de werkgroep die de nieuwe richtlijn PTTS maakt.
De antwoorden op onderstaande vragen kunnen wij goed gebruiken om sterke
aanbevelingen te kunnen doen. We waarderen jouw input hiervoor!

We gaan zorgvuldig en anoniem met je antwoorden om. We verwijderen je emailadres en
naam na verwerking van de antwoorden. Tenzij dat niet hoeft van je, geef dat dan even aan.

Alvast dank van ons! Martijn, Paul, Marijke, Stefanie, Katharina

Download hier de vragenlijst in Word-bestand

Vragenlijst - word

Download hier de vragenlijst in PDF-bestand.

Vragenlijst - PDF