Informatieboekje over wat stemmen horen inhoudt, over klachten die stemmen kunnen geven en enige verklaringen vanuit verschillende visies over stemmen.
Verder bevat dit boekje tips en adviezen, zowel voor stemmenhoorders als familieleden en hulpverleners.
website@stichtingweerklank.nl.

(€4,00 incl. verzendkosten, tweede brochure 3 euro (zonder verzendkosten) Uitgave Stichting Weerklank, 76 p.

De brochure is ook gratis te downloaden.

Delen ervan wordt gewaardeerd.

Download de brochure