Training:  

‘Stemmen horen begrijpelijk maken’

Training voor professionals en ervaringsdeskundigen die stemmenhoorders willen helpen bij hun herstelproces.

In de praktijk blijkt dat de meeste hulpverleners wel willen weten of cliënten stemmen horen, maar er niet op gericht zijn ermee te werken, niet getraind om met stemmenhoorders over hun stemmen te praten.

Stemmen horen is voor iedere stemmenhoorder een individuele ervaring en heeft dan ook een persoonlijke betekenis.
Onderzoek heeft aangetoond, dat deze stemmen duiden op problemen waar de stemmenhoorder mee kan leren omgaan en ook met de problemen die eraan ten grondslag liggen (Romme, Escher e.a. 2012). Hoewel het wel kan gebeuren, is het doel bij deze benadering niet dat de stemmen verdwijnen.

Deze Maastrichtse benadering richt zich op mogelijkheden van de stemmenhoorder om met zijn stemmen te leren omgaan. Stemmenhoorders leren weer de baas te worden over hun stemmen. Daarom is het nodig dat professionals getraind worden in een werkwijze die aansluit bij de eigen ervaring.

Tijdens de training zullen ook stemmenhoorders aanwezig zijn met wie je kan oefenen met het Maastrichtse interview en samen kan leren onderzoeken, waar de stemmen bij deze stemmenhoorder vandaan komen en wat het nut is van deze stemmen. Deze benadering stimuleert de eigen kracht van de stemmenhoorder en sluit aan bij zijn herstelproces.

Peter Oud Training & Coaching biedt hieromtrent 2 maal per jaar een training. Er kunnen maximaal 10 cursisten deelnemen.

Diegene die deelneemt aan de training, krijgen het boek ‘Stemmen horen begrijpelijk maken’ (van Romme, Escher, Corstens) bij aanvang van de training uitgereikt en een syllabus digitaal aangeleverd.

Voor beide trainingen is enige voorbereiding vereist.

In het najaar 2022 wordt de training gegeven in Utrecht in samenwerking met de Lister academie en Enik.

Het 1e deel van de training
Trainer Peter Oud, sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

betreft het leren afnemen en interpreteren van het Maastrichts interview en met de stemmen leren omgaan.

Het betreft 4 dagdelen.

  1. Is gericht op een andere manier van benaderen m.b.t. het omgaan met stemmen en een herstelgerichte attitude.
  2.  Het afnemen van het interview.
  3. Het maken en het bespreken van het verslag en de rol van facilitator van een stemmenhoordersgroep.
  4. Het maken en het bespreken van het construct, een dynamisch psychosociale formulering die het stemmen horen begrijpelijk maakt.

 

Het 2e deel van de training,
Trainer: Dirk Corstens, psychiater.

  1. de 5e bijeenkomst betreft de Voice Dialogue.

Het betreft een methodiek om als hulpverlener met de stemmen van een stemmenhoorder in gesprek te gaan, antwoorden te krijgen om achter de bedoeling van stemmen te komen.

Een voorwaarde voor deelname aan dit deel, is dat je bekend moet zijn met de Maastrichtse benadering.

Data:

Woensdag 21 sept. 2022
woensdag 5 okt. 2022
woensdag 19 okt. 2022
woensdag 2 nov. 2022
vrijdag 18 nov. 2022  Voice Dialogue

Tijdstip: van 12.00–17.00 uur

Locatie:

Enik Recovery College
Hoornseschans 101,
3432 TK Nieuwegein.

Kosten:

Voor de gehele training €725,00 pp. (inclusief lunch en lesmateriaal)

Aanmelden:

Peter Oud    Mail naar  peter.oud.tc@ziggo.nl of bel 06-10202771

  • Opgave: Naam, functie, waar werkzaam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en mailadres.
  • Bij aanmelding en betaling ontvangt u een bevestiging van deelname.
  • Bij onvoldoende deelname wordt de training geannuleerd.

Zie ook: https://www.peteroudtrainingencoaching.com/

Peter Oud Training & Coaching,  Hooiklamp 27, 1689 DB  Zwaag,  Telefoon 06-10202771, peter.oud.tc@ziggo.nl, Bankrekening: IBAN NL24INGB0004885769