Commissie VWS rond de tafel over verwarde personen

 

‘Veel van onze medewerkers en mensen die we zien herkennen zich niet in psychiatrische problematiek en ook niet in de term verward. Maar veel meer in ernstige levensproblematiek zoals eenzaamheid, trauma, huisvestingsproblemen, problemen met overheidsinstanties. Als deze problemen hen boven het hoofd groeien is het soms moeilijk voor hen om hun gedrag in de hand te houden. We merken dat waar het gaat om verward gedrag het belangrijk is om te investeren in echte preventie. En met echte preventie bedoel ik dat mensen in de basis sterker worden gemaakt en dat ze daardoor minder gevoelig worden voor crises. Sterker maken kan door investeren in huisvesting, werk en inkomen. En ook door in de wijk laagdrempelige voorzieningen te creëren waarin mensen een start kunnen maken met het vinden van oplossingen voor hun ernstige problemen. Ervaringsdeskundigen kunnen daarbij een belangrijke functie vervullen, bijvoorbeeld door zelfhulpgroepen te leiden.’ Aldus Irene van de Giessen, directeur Hersteltalent die later nog wees op de positieve trend dat ervaringsdeskundigen steeds meer worden betrokken bij hulpverlening. ‘De mogelijkheden van het inschakelen van ervaringsdeskundigen zijn nog lang niet uitgeput.’

Op elk moment kan je iets doen
Bert Stavenuiter, directeur van Ypsilon vroeg kort en krachtig aandacht voor de naar zijn mening essentiële punten in de hulp aan mensen die ernstig in de war zijn.

Als een psychotisch patiënt niet geholpen wil worden dan kan je het schudden. Dwang werkt niet. We moeten zoeken in steun en zorg. We moeten mensen die betrokken zijn bevragen, dat kan de buurvrouw zijn of de familievertrouwenspersoon of een ervaringsdeskundige.

Kortom, er zijn meer manieren om iets te kunnen doen als dat niet uit de persoon zelf kan worden aangegeven. Dingen gaan niet goed nu. We horen veel over radeloze mensen, maar op elk moment kan je iets doen.’ Hij pleitte voor zelfregiecentra, eigen kracht conferenties, Buurtzorg T. Hij brak een lans voor regelruimte voor professionals en kostenvergoeding voor samenwerking met naasten. ‘Wat ons betreft, beginnen we vandaag.’

Speciaal landelijk meldnummer?
De Ronde Tafelbijeenkomst van de Tweede Kamercommissie VWS bood op maandag 23 september in drie sessies de mogelijkheid aan vertegenwoordigers vanuit heel verschillende maatschappelijke organisaties om hun licht te laten schijnen op problematiek rond verwarde personen in het publieke domein. Zo waren er psychiaters, bestuurders, wethouders, politiemensen en dus ook Irene van der Giessen , directeur van Hersteltalent en voormalig voorzitter van Stichting Weerklank en Bert Stavenuiter, directeur van Ypsilon. De Ronde Tafels/hoorzittingen worden georganiseerd om Kamerleden (woordvoerders op het gebied van gezondheidszorg) de gelegenheid te bieden om zich te oriënteren op wat het beleid van de overheid betekent voor de betrokkenen en juist rechtstreeks de reacties van hen te horen. In dat kader hadden misschien ook nog wel meer of juist andere mensen aan tafel genodigd kunnen worden die aan den lijve ervaren hoe groot de kloof tussen beleidstaal en kwaliteit van leven is. Helaas bleven psychiaters/bestuurders en vertegenwoordigers van koepels nogal een hangen in beleids- en managementtaal. Daarnaast ging het grootste deel van het ronde tafelgesprek over samenwerking tussen instanties, meldpunten, regie, enzovoort. De inbreng van met name politie en wijk GGD gaf een goed beeld van de problemen die mensen op straat en in de hulpverlening ervaren. De heer Frans Haenen, manager bij de GGD in Friesland pleitte voor een speciaal nummer voor hulp a la meldkamer voor noodhulp. Bert Stavenuiter ondersteunde dat pleidooi en gaf aan dat er inmiddels ook bij het ministerie van VWS aandacht is voor een landelijke bereikbaarheid voor hulpvragen.

 

Tekst: Paul Custers