Ter nagedachtenis aan Mieke Simons.

 

Resi Malecki

 

 

Een eerbetoon aan Mieke Simons, die helaas niet meer onder ons is, maar voortleeft in het hart van Weerklank, in dat van haar dierbaren en van de mensen, die haar goed gekend hebben en waarvoor ze iets betekend heeft.

Ik ben zo iemand die haar goed gekend heeft, sinds de oprichting van de Stichting Weerklank.

Vanaf het eerste uur is Mieke Simons zeer gemotiveerd, met het hart op de goede plek en met kennis en ervaring zich gaan inzetten voor mensen die stemmen horen, in samenspraak en met de medewerking van een werkgroep, waar ik deel van heb uitgemaakt.

Deze werkgroep heeft onder de bezielende leiding van Mieke Simons en met een visie planmatig een koers uitgestippeld en een basis gelegd, waaruit Weerklank is voortgekomen. 

Aan het roer als voorzitter van Weerklank is Mieke Simons vooral ook ervaringsdeskundige, een lotgenoot en een voorbeeld voor velen, zo ook voor mij.

Zij is een van de eerste stemmenhoorders geweest, die de moed en de durf heeft gehad om met haar ervaringsverhaal over stemmen horen naar buiten te treden. 

Ze heeft aandacht gevraagd en gekregen voor het fenomeen stemmen horen en uiteraard voor de Stichting Weerklank middels kranten, tijdschriften, radio- en televisieprogramma’s, waar ze meer dan eens gast is geweest. 

Daarmee heeft ze Stichting Weerklank op de kaart weten te zetten en heeft ze bijgedragen aan de verandering en de verbetering van de maatschappelijke beeldvorming ten aanzien van het horen van stemmen, het doorbreken van het taboe en het wegnemen van de vooroordelen met de nadruk op het feit dat het horen van stemmen bestaat, serieus genomen moet worden en dat het niets te maken heeft met gekte of verzinsels.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot meer openheid en acceptatie, dat weerklank heeft gevonden en dat tot op de dag van vandaag navolging heeft gekregen.

Zowel leren accepteren als leren omgaan met de stemmen is al in een heel vroeg stadium van het bestaan van Weerklank een kostbaar en essentieel goed geworden, zo ook destijds voor Mieke Simons. 

Zij heeft dat weten uit te dragen en over te brengen op haar manier, met zowel haar sterkte als met haar kwetsbaarheid en vooral ook met hart en ziel.

Het is gaandeweg gemeengoed geworden, waaruit gebundelde krachten zijn ontstaan, die zich verenigd hebben tot een bron van zeer veel diverse (wetenschappelijke) kennis en talrijke bijzondere en persoonlijke ervaringen.

Elke ervaring, waar Mieke Simons een luisterend oor voor heeft gehad, heeft ze als iets unieks beschouwd, waaraan ze betekenis heeft weten te geven en waarbij voor haar niets vreemd of gek is geweest.

In mijn herinnering heeft Mieke Simons in de vele gesprekken, die ik met haar heb gehad, mij daarvan weten te overtuigen, waardoor ik de eigen kracht ben gaan ontdekken en ben gaan inzien dat ik ertoe doe en dat ik net als vele anderen samen met haar op persoonlijke titel en vooral als een sterk Weerklank het verschil kan maken, door dat te doen waar we voor staan.

Mieke Simons heeft vele jaren als voorzitter veel werk verzet en aan de weg getimmerd, volgens mij meer dan 15 jaar lang. 

Na het overdragen van het stokje aan een opvolger van haar is Weerklank zich verder blijven ontwikkelen.

De huidige activiteiten, de inzichten en de vele kennis die verzameld is, evenals de persoonlijke ervaringen met het horen van stemmen horen, zijn nog steeds van groot belang in een wereld, waar we het verschil willen blijven maken en ons steentje willen bijdragen aan wat beter of anders kan met wat Weerklank zich voor nu en voor de toekomst zich ten doel heeft gesteld.

Zo zou Mieke Simons, een van de grondleggers van Weerklank, het zeker ook gewild hebben.

Mede dankzij haar ben ik vanaf het eerste uur me voor Weerklank gaan inzetten.

Door de kansen die ik gekregen en benut heb en met de kennis van nu en met mijn ervaringsdeskundigheid kan ik nog steeds iets betekenen in relatie tot Weerklank en het horen van stemmen.

De dankbaarheid naar haar toe is groot en die zal namens mij en ook namens iedereen, die dierbare herinneringen aan haar heeft, weerklank vinden bij haar door aan ons allen vanuit een hemel van stralend licht een instemmend knikje te geven en daarbij een vriendelijke glimlach.

Terug glimlachend naar haar en dankbaar voor wat ze heeft betekend:

  • Rust zacht, lieve Mieke. 🌿

Liefs,

Resi Malecki.