Aankondiging

Nationaal Psychose Congres 2021

In verband met de verlenging van de lockdown vanwege de verspreiding van het Coronavirus hebben we ons genoodzaakt gezien het congres uit te stellen tot 30 september 2021

Het Nationale Psychose Congres dat zou plaatsvinden op donderdag 28 januari 2021 is op twee manieren vernieuwend. Ten eerste is het door omstandigheden dit jaar een hybride congres: het plenaire  programma is ook online te volgen, maar voor de fysieke deelsessies is het noodzakelijk om in Utrecht aanwezig te zijn. Daarna volgen dan weer online sessies. Ten tweede is de inhoud van het congres innovatief, omdat de focus ligt op het vernieuwen en verbeteren van de zorg bij psychose.

voor meer informatie klik hier

 

Hoewel zeker niet alle stemmenhoorders last hebben van psychose(gevoeligheid), geldt dat toch voor een aanzienlijk deel wel. Het herstel van een psychose en het leren omgaan met je bijzondere zintuiglijke ervaringen kennen dan ook een flinke verwantschap. Herstel is een belangrijk thema in dit congres, en – ook typerend voor de visie van de Nieuwe GGZ – bij veel deelsessies zullen ervaringsdeskundigen hun perspectief komen delen.