Oproep aan leden om een kandidaat voor te stellen die volgens jou in aanmerking komt voor de:

Romme  &  Escher

Wisseltrofee

In 2018 hebben Sandra Escher, Marius Romme en het bestuur van Stichting Weerklank het initiatief genomen om (het liefst) jaarlijks een wisseltrofee uit te reiken. Peter Oud was de eerste die hem in ontvangst mocht nemen tijdens het 10e Wereldcongres Stemmen Horen, van 12 t/m 15 september in de Church of our Saviour Den Haag.

Op de Wereld Stemmenhoordag, 14 september 2021, ook in de Church of our Saviour, was Robin Timmers de tweede die hem in ontvangst mocht nemen.

Robin heeft laten zien hoe een overrompelende ervaring in het horen van stemmen kan leiden tot een maatschappelijke verandering. Met zijn inzet heeft hij vele stemmenhoorders geholpen anders met het horen van stemmen om te gaan.

Achterliggende gedachte t.a.v. de Romme & Escher wisseltrofee

Stemmen horen is geen ziekte maar een menselijke variatie. Dat wil zeggen dat het stemmen horen betekenis heeft in het leven van de stemmenhoorder. Het kan een reactie zijn op (traumatische) gebeurtenissen en daarbij horende (onverwerkte) emoties.

Dit statement is de basis van het werk van Romme en Escher en wordt onderschreven door  Stichting Weerklank. Deze biedt een platform aan mensen met bijzondere zintuigelijke ervaringen, waaronder het horen van stemmen, en aan mensen die bijzondere overtuigingen hebben.

De wisseltrofee wordt (het liefst) jaarlijks door het bestuur van Weerklank uitgereikt aan een stemmenhoorder of aan een zorg-professional die zich in het afgelopen jaar op een bijzondere wijze heeft ingezet om deze boodschap over te dragen.

Nu willen wij komend najaar de Wisseltrofee voor de derde keer uitreiken. Dit op 14 september, tijdens de Wereld Stemmenhoordag / jaarvergadering bij Enik, locatie IJselstein.

  1. Bij deze doen wij een oproep aan de lezer met de vraag: wie verdient de wisseltrofee en waarom? Wij hopen veel voorstellen van u te mogen ontvangen, voorzien van een motivatie, op het mailadres  secretariaat@stichtingweerklank.nl.  De sluitingstermijn is 30 augustus.
  2. Marius en de bestuursleden beslissen samen op grond van argumenten bij wie de trofee een jaartje gaat logeren.

 

Wij zien jullie voorstellen graag tegemoet.

 

Het bestuur van Stichting Weerklank