Auteur

Marius Romme
Sandra Escher
Dirk Corstens

Druk

juni 2021

Stemmen horen begrijpelijk maken.

Een praktische handleiding

Geheel herziene uitgave

Stemmen horen begrijpelijk maken is een geheel herziene uitgave van het boek Omgaan met stemmen horen – een gids voor hulpverlening (Romme & Escher, 1999). Deze nieuwe uitgave is aangevuld met de ervaring en kennis die de auteurs in de afgelopen twintig jaar hebben opgedaan en met bevindingen uit het onderzoek naar stemmen horen dat sinds 2000 exponentieel is gegroeid.

 

Betekenis geven aan stemmen horen

Dit boek laat stapsgewijs zien hoe je op een systematische manier betekenis kunt geven aan stemmen horen. Door die ervaring systematisch te bevragen kan de stemmenhoorder erachter komen hoe het kan of waardoor hij of zij deze stemmen hoort. Elke stem is anders en vertelt iets over de voorgeschiedenis van de stemmenhoorder. Daarbij zijn de karakteristieken van de stemmen, wat ze inhoudelijk te zeggen hebben, waardoor ze worden opgeroepen, hun geschiedenis en wat er gebeurde voordat iemand stemmen ging horen alle van belang om het stemmen horen te begrijpen en aanknopingspunten te vinden voor de omgang ermee.

 

Een leidraad om stemmen horen te begrijpen

Stemmen horen is een menselijke ervaring zoals linkshandigheid, dyslexie of een verscheidenheid aan seksuele identiteiten die mensen kunnen ervaren. De meeste mensen die stemmen horen kunnen ermee omgaan. Veel stemmenhoorders belanden echter in de psychiatrie. Daar lopen nogal wat stemmenhoorders, hun behandelaars en betrokkenen vast. Aan hen biedt het boek Stemmen horen begrijpelijk maken een leidraad om het stemmen horen te begrijpen. Niet als een symptoom van ziekte, maar als een begrijpelijke reactie op gebeurtenissen of omstandigheden in het leven, los van psychopathologische classificaties. In de levensgeschiedenis van de stemmenhoorder kun je de achtergronden van de stemmen achterhalen en wordt het mogelijk om de therapie te richten op de problemen van de stemmenhoorder. Zo komt er een weg vrij voor een persoonlijk herstelproces, dat voor iedereen weer anders is.

 

Hoop en perspectief

Het boek laat zien welke onderzoeksgegevens deze methode ondersteunen en hoe en waar je steun kunt vinden in het herstelproces. Met informatie die hoop en perspectief biedt, en steun van anderen kun je als stemmenhoorder een weg vinden waarbij de stemmen onderdeel gaan uitmaken van je leven en je zelfs tot steun kunnen zijn.