Coaching on the job

Georganiseerd door Peter Oud

Training gegeven door o.a. Peter Oud

Dit betreft een training, coaching on the job, ‘Stemmen horen begrijpelijk maken

Deze  training is bedoeld voor hulpverleners en ervaringsdeskundigen die stemmenhoorders willen helpen bij hun herstelproces in samenwerking met een eigen cliënt(e).

In de praktijk blijkt dat de meeste hulpverleners willen weten of cliënten stemmen horen, maar er niet op gericht zijn ermee te werken, niet getraind om met stemmenhoorders over hun stemmen te praten.

Stemmen horen is voor iedere stemmenhoorder een individuele ervaring en heeft dan ook een persoonlijke betekenis.

Onderzoek heeft aangetoond, dat deze stemmen duiden op problemen waar de stemmenhoorder mee kan leren omgaan en ook met de problemen die eraan ten grondslag liggen. (Romme, Escher e.a. 2012). Hoewel het wel kan gebeuren, is het doel bij deze benadering niet dat de stemmen verdwijnen.

Deze Maastrichtse benadering richt zich op mogelijkheden van de stemmenhoorders om met zijn stemmen te leren omgaan. Stemmenhoorders leren weer de baas te worden over hun stemmen. Daarom is het nodig dat professionals getraind worden in een werkwijze die aansluit bij de eigen ervaring.

Tijdens de coaching bijeenkomsten is ook een stemmenhoorder (veelal een cliënt), aanwezig. Zo kan de hulpverlener ervaring opdoen met het Maastrichtse interview en samen met de stemmenhoorder kan onderzoeken, waar de stemmen bij deze stemmenhoorder vandaan komen en wat het nut is van deze stemmen. Deze benadering stimuleert de eigen kracht van de stemmenhoorder en sluit aan bij zijn, haar herstelproces.

Deze training bestaat uit 6-8 bijeenkomsten, mede afhankelijk van wat nodig blijkt te zijn. Er kunnen maximaal 2 cursisten deelnemen.

Diegene die deelneemt aan de training, krijgt het boek ‘Leven met stemmen’ (van Romme, Escher e.a.) bij aanvang van de training uitgereikt en krijgt een syllabus digitaal aangeleverd.

Voor de training wordt enige voorbereidingstijd en huiswerk verwacht.

De training betreft het leren afnemen en interpreteren van het Maastrichts interview en met de stemmen leren omgaan.

Trainer Peter Oud, sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

1ste bijeenkomst: Is een kennismaking, gericht op een de andere manier van benaderen m.b.t. het omgaan met stemmen en een herstelgerichte attitude.

2e en 3e bijeenkomst:   Het afnemen van het interview.

4e bijeenkomst: Het maken en het bespreken van het verslag en de rol van facilitator van een stemmenhoordersgroep.

5e bijeenkomst: Het maken en het bespreken van het construct, een dynamisch psychosociale formulering welke het stemmen horen begrijpelijk maakt en afstemmen welke interventies verder helpend kunnen zijn

Locatie:

Nader te bepalen

Data:

Nader te bepalen

De kosten:

Vaste kosten behandelaar (cursist):

Het boek ‘Leven met stemmen’, (Romme, Escher) €20,00 pp.

Reader krijgt de cursist gratis digitaal aangeleverd.

Tarief voor bijeenkomst van 1-1,5 uur: € 112,50 (inclusief btw)

Reistijd en reiskosten, €37,50 per half uur.