5 daagse Groepstraining

Georganiseerd door Peter Oud

Cursus Omgaan met stemmen.

Training gegeven door Peter Oud

De training is bedoeld voor hulpverleners en ervaringsdeskundigen die stemmenhoorders willen helpen bij het herstelproces.

In de praktijk blijkt dat de meeste hulpverleners wel willen weten of cliënten stemmen horen, maar er niet op gericht zijn ermee te werken. Ze zijn niet getraind om met stemmenhoorders over hun stemmen te praten.

Stemmen horen is voor iedere stemmenhoorder een individuele ervaring en heeft dan ook een persoonlijke betekenis.

Onderzoek heeft aangetoond, dat deze stemmen duiden op problemen waar de stemmenhoorder mee kan leren omgaan, evenals met de problemen die eraan ten grondslag liggen (Romme, Escher e.a. 2012). Het doel bij deze benadering is niet dat de stemmen verdwijnen. Hoewel dit wel kan gebeuren.

De Maastrichtse benadering richt zich op mogelijkheden van de stemmenhoorder om met zijn stemmen te leren omgaan. De stemmenhoorder leert weer de baas te worden over zijn stemmen. Daarom is het nodig dat professionals getraind worden in een werkwijze die aansluit bij de eigen ervaring.

Tijdens de training zullen ook stemmenhoorders aanwezig zijn met wie de cursist kan oefenen in het afnemen van het het Maastrichtse interview samen leer je te onderzoeken, waar de stemmen bij deze stemmenhoorder vandaan komen en wat het nut is van deze stemmen. Deze benadering stimuleert de eigen kracht van de stemmenhoorder en sluit aan bij zijn herstelproces.

Peter Oud Training & Coaching biedt hieromtrent 2-3 maal per jaar een training. Er kunnen maximaal 10 cursisten deelnemen.

Diegene die deelneemt aan de training, krijgt het boek ‘Leven met stemmen’ (van Romme, Escher e.a.) bij aanvang van de training uitgereikt en een syllabus digitaal aangeleverd krijgt.

Voor beide trainingen is enige voorbereiding en het maken van huiswerk vereist.

In het najaar 2021 wordt de training gegeven in Utrecht in samenwerking met Enik.

Deel 1 van de training

betreft het leren afnemen en interpreteren van het Maastrichts interview en met de stemmen leren omgaan.

Het betreft 4 dagdelen.
Trainers: Peter Oud, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en
Sigrid van Deudekom, ervaringsdeskundige.

 • 1e bijeenkomst:
  Is gericht op een andere manier van benaderen m.b.t. het omgaan met stemmen en een herstelgerichte attitude.
 • 2e bijeenkomst:
  Het afnemen van het interview.
 • 3e bijeenkomst:
  Het maken en het bespreken van het verslag en de rol van facilitator van een stemmenhoordersgroep.
 • 4e bijeenkomst:
  Het maken en het bespreken van het construct: een dynamisch psychosociale formulering die het stemmen horen begrijpelijk maakt.

Deel 2 van de training

 • 5e bijeenkomst betreft de Voice Dialogue.
  Trainer: Dirk Corstens, psychiater.

Het betreft een methodiek om als hulpverlener met de stemmen van een stemmenhoorder in gesprek te gaan, antwoorden te krijgen met als doel achter de bedoeling van stemmen te komen.
Een voorwaarde voor deelname aan dit deel, is dat je bekend moet zijn met de Maastrichtse benadering.

In het najaar op de locatie:
Enik Recovery College

Locatie:
Nog nader te bepalen.

Data:

Di. 7 sept. 2021 van 10.00–15.00 uur
Di. 21 sept. 2021 van 10.00–15.00 uur
Di. 5 okt. 2021 van 10.00–15.00 uur
Di 19 okt. 2021 van 10.00–15.00 uur

Voice Dialogue op
Vr. 5 nov. 2021 van 10.00-16.00 uur.

Lunch:
De lunch wordt verzorgd door Enik.

De kosten:
Voor de gehele training €670,00 pp.

Aanmelden:
Heb je vragen of wil je je aanmelden: via peter.oud.tc@ziggo.nl
of bel 06-10202771

Opgave: Naam, functie, waar werkzaam, adres, postcode, plaats telefoonnummer en mailadres.

Bij aanmelding en betaling ontvangt u een bevestiging van deelname.

Bij onvoldoende deelname wordt de training geannuleerd.