All Posts By

Stichting Weerklank

“Ze ervoer hinder van de stemmen en wilde leren hoe ze daar mee om moest gaan. Ze wilde dat ik haar stemmen accepteerde als realiteit”.